Sexuálně přenosné choroby jsou pestrou skupinou infekčních onemocnění, které mají jedno společné - mohou být přeneseny při pohlavním styku. Důležité je si uvědomit, že k přenosu většiny onemocnění nemusí dojít k souloži, ale přenos může nastat i při jiných praktikách jako je orální nebo anální sex.

 

Onemocnění mohou být bakteriální, virová, parazitární a mykotická (plísně). Projev, diagnostika, léčba a prognóza těchto nemocí je tak rozdílná, že ji nelze zobecnit. Některé choroby jsou spíše obtěžující, jiné mají závažné důsledky a některé jsou smrtelné. Stran detailních informací vás odkazuji na příslušné články. V tomto textu se snažím uvést nejčastější a klinicky nejvýznamnější choroby z této skupiny.

 

I. Bakteriální sexuálně přenosné choroby

 

Syfilis - Syfilis je onemocnění, které se v naší společnosti vyskytuje od středověku, jeho důsledky jsou zřejmě nepředstavitelné. Syfilis trpěla podstatná část evropské populace včetně známých osobností. Syfilis je způsobena bakterií treponema pallidum, přenáší se pohlavním stykem a má tři stádia. V prvním i druhém stádiu může nemoc i bez terapie vyhasnout, ale u mnoha nakažených se dostává do posledního stádia s těžkým postižením psychiky a dalšími komplikacemi (aneurysma hrudní aorty), které mohou být smrtelné.

 

Kapavka - Tato infekční nemoc je způsobena bakterií Neisseria Gonorrhoeae. V ČR je to poměrně běžné sexuálně přenosné onemocnění. Onemocnění probíhá u mužů a žen různě. U mužů se projevuje zánětem žaludu a zánětem močové trubice s hnisavým výtokem, u žen může kapavka probíhat zdánlivě téměř bezpříznakově, ale důsledkem může být nevratná neplodnost (sterilita). Příkladem takového stavu je zánět vejcovodu a vaječníků při kapavce.

 

Chlamydie - Chlamydie jsou nitrobuněční parazité, které se řadí mezi bakterie, ale do určité míry se odlišují. Způsobují celou řadu onemocnění včetně postižení močopohlavního systému. Chlamydie jsou v populaci extrémně rozšířené, močopohlavní forma se přenáší pohlavním stykem. Některé podtypy chlamydií způsobují pohlavní chorobu známou jako lymfogranuloma venereum.

Mykoplazmata - Mykoplazmata jsou také nitrobuněční parazité, způsobují celou řadu onemocnění včetně zápalů plic a infekcí pohlavní soustavy. Jedna z možných forem přenosu je i nákaza sexuální cestou. Více si přečtěte v příslušném textu.

 

Měkký vřed - Tato pohlavní choroba není v ČR běžná, člověk se jí však může nakazit v některých státech Afriky. Příčinou nemoci je bakterie Hemofilus ducreyi. Nemoc se projeví vznikem bolestivého kožního vředu (většinou na genitálu) a bolestivým zvětšením tříselných uzlin.

 

 

II. Virové sexuálně přenosné choroby

 

HIV - HIV virus způsobuje poškození imunitního systému a postupné odumírání lymfocytů, které řídí imunitní odpověď organizmu. Jakmile pokles lymfocytů dosáhne určité úrovně, objeví se příznaky onemocnění, které označujeme jako AIDS, a jehož základním projevem je těžká porucha imunity.

 

Hepatitida B - Virus hepatitidy B se může přenášet různými způsoby, ne jenom pohlavním stykem. Onemocnění má různý průběh, u většiny lidí ho imunitní systém dokáže potlačit, u 5-10% nakažených nicméně virus způsobí chronický zánět jater s rizikem vzniku jaterní cirhózy. Léčba je svízelná a zdaleka ne vždy je úspěšná.

 

Hepatitida C - Virus hepatitidy C je přenosný i sexuálně, ale jde spíše o vzácnější formu přenosu. Infekce je velmi zákeřná a celé roky může probíhat téměř bezpříznakově. Postižení jater nicméně může vyústit v jaterní cirhózu s vysokým rizikem vzniku rakoviny jater.

 

HPV virus - Tento virus (human papillomavirus) způsobuje řadu onemocnění, zřejmě nejrozšířenější jsou genitální bradavice. Zjistil se však i jasný vztah mezi infekcí HPV virem a rizikem vzniku rakoviny děložního čípku u žen. Tohoto objevu se využívá v očkování proti HPV viru jakožto prevenci rakoviny děložního čípku.

 

Herpesviry - Herpesviry jsou přenášené poměrně často jak klasickým pohlavním stykem, tak orálním sexem a dokonce i líbáním. Zřejmě nejběžnějším projevem je opar.

Moluska - Toto virové onemocnění je spíše dominantou dětského věku, kdy se šíří slinami a kontaminovanými předměty denní potřeby (ručníky, hračky). Objevit se ovšem může i u dospívajících a dospělých a v tomto případě může být cestou přenosu pohlavní styk. Molusky se projevují četnými drobnými puchýřky na kůži.

 

 

III. Parazitární sexuálně přenosné choroby

 

Svrab - Toto kožní onemocnění je způsobeno zákožkou svrabovou, která si dělá chodbičky v kůži postiženého člověka. Ačkoliv je zde i možnost sexuálního přenosu, většina lidí toto onemocnění získá pouze blízkým kontaktem (myšleno nesexuálním) s nakaženým jedincem.


Trichomoniáza - Trichomoniáza postihuje zejména ženy, vyvolávajícím činitelem je prvok známý jako bičenka poševní (trichomonas vaginalis).
 

 

IV. Plísňové sexuálně přenosné choroby

 

Kvasinky - Kvasinkové infekce se přenáší pohlavním stykem poměrně často a zejména ženám způsobují gynekologické potíže spojené s páchnoucími výtoky.


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů