Vagina (pochva - kolpos) je dutý trubicovitý orgán tvořený zejména vazivem a svalovinou. Je součástí ženské pohlavní soustavy, navazuje na vulvu a přechází do dělohy. Před pochvou probíhá močová trubice a nad močovou trubicí je přítomna zadní stěna močového měchýře. Za pochvou probíhá konečník.

Schéma - vagina jako součást ženské pohlavní soustavy

 

Struktura vaginy

Vagina má podobnou stavbu jako ostatní duté orgány v těle. Do lumen ční sliznice, na jejímž povrchu je vrstevnatý dlaždicový nerohovějící epitel odolný vůči mechanickému namáhání. Pod epitelem je vazivová lamina propria, pod ní je svalová vrstva tvořená hladkou svalovinou a na povrchu je vazivová adventicie. Ve stěně vaginy se nenacházejí žádné žlázky. (zajímavost – histologický preparát stěny vaginy může být omylem snadno zaměněn za stěnu jícnu, i když určité rozdíly mezi nimi jsou).

Přehled vrstev stěny:

1. sliznice

  • epitel

  • lamina propria

2. svalová vrstva

3. adventicie

Velice důležité je prostředí uvnitř dutiny vaginy, které je kyselé s pH pod 4,5. Kyselost je zajištěna bakteriemi, které vaginu osidlují. Jedná se zejména o laktobacily tvořící kyselinu mléčnou. Nízké pH má ochrannou funkci před průnikem patogenních mikroorganizmů. Spermie jsou proti tomuto prostředí chráněny zásaditou tekutinou ejakulátu. Zevní ústí vaginy na pochvě je u dívek kryté vazivovou blánou (hymen). Hymen není celistvý, ale nachází se v něm otvory umožňující odtok menstruační krve. Integrita hymen bývá narušena při prvním pohlavním styku.

 

Funkce vaginy

Vagina umožňuje pohlavní styk, na jehož konci se do ní v ideálním případě dostává mužský ejakulát se spermiemi. Spermie mohou vaginou cestovat hlouběji do pohlavního traktu ženy a zde oplodnit vajíčko za vzniku embrya. Kromě toho umožňuje vagina odtok menstruační krve a při porodu je součástí porodních cest, kterými prochází lidský plod.

 

Cévní a nervové zásobení

Vagina je zásobena tepennou krví z párové arteria vaginalis, která je větví stranově příslušné arteria iliaca internaParasympatická a senzitivní nervová vlákna jsou vedena zejména cestou nervus pudendus. Senzitivní nervová zakončení jsou přítomna nejvíce v dolní části vaginy a jsou stimulována penisem během klasického pohlavního styku. 

Parasympatikus při sexuálním vzrušení zvyšuje lubrikaci pochvy. Lubrikace souvisí zejména se zvýšeným průtokem krve stěnou pochvy s následnou filtrací plazmatické tekutiny přes epitel do dutiny pochvy. Dalším faktorem zvyšujícím lubrikaci pochvy je tvorba sekretu v tzv. Bartholinských žlázách, které jsou dvě a vyúsťují na vulvě po stranách ústí pochvy.

 

Proč je to důležité?

  • Pochva je dobře vyšetřitelná a její vyšetření pomocí gynekologických zrcadel bývá součástí rutinního gynekologického vyšetření. Přesnější zobrazení vnitřku pochvy včetně čípku děložního umožňuje hysteroskopie.

  • Atrezie pochvy je skupinou vrozených vývojových vad, při které není pochva správně vyvinuta. Existuje více forem této vady, u těch nejtěžších je pochva slepě zakončena a neústí na povrchu těla. Více najdete v příslušném textu.

  • Vaginitidy jsou záněty vaginy. Mohou být infekční i neinfekční a patří do nich i problematika sexuálně přenosných nemocí. Více najdete v příslušném textu.

  • Tumory pochvy jsou relativně vzácné. Histologicky jde v drtivé většině o spinocelulární karcinomy vzniklé z epitelu sliznice pochvy a předpokládá se jejich vztah s HPV infekcí. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Vaginismus je stav znepříjemňující pohlavní styk, při kterém dochází k nekontrolovaným bolestivým stahům svaloviny poševní stěny. Více najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů