Vulva je zevní genitál ženy. Vyúsťuje na ni ženská pohlavní soustava a vylučovací soustava.

 

Stavba vulvy

Vulva má v zásadě tvar kosočtverce, v přední části je ohraničena mons pubis (je tvořen podkožní tukovou tkání a na jeho kůži roste pubické ochlupení), po stranách se nachází velké a malé stydké pysky (labia majora a minora). Za mons pubis se nachází poštěváček (klitoris*), za ním je ústí močové trubice a za ním následuje vyústění vaginy. Po stranách vyústění vaginy jsou dvě drobná ústí párové Bartholinské žlázy.

* Klitoris v podstatě odpovídá mužskému penisu.

Na povrchu vulvy se nachází vrstevnatý dlaždicový epitel, který je po obvodu rohovějící podobně jako na kůži, uprostřed se mění na nerohovějící. V oblasti velkých stydkých pysků je u řady žen přítomna hyperpigmentace v důsledku přítomnosti většího množství melanocytů.

Schéma - vulva a její okolí

 

Cévní a nervové zásobení

Tepenná krev do vulvy přichází větvemi arteria pudenda interna. Senzitivní a parasympatická inervace je vedena zejména cestou nervus pudendus. Senzitivní inervace zajišťuje příjemné vjemy při taktilní stimulaci této oblasti, parasympatikus při sexuálním vzrušení zvyšuje prokrvení lokálních tkání a tvorbu sekretu přítomnými žlázami.

 

Funkce vulvy

Vulva má význam pro pohlavní styk. Tkáně vulvy díky překrvení zmohutní při sexuálním vzrušení (zejména tkáň klitorisu) a sekret Bartholiniho žláz zvyšuje lubrikaci vaginy. Taktilní dráždění prokrvených tkání vulvy přináší příjemné pocity a umocňuje sexuální vzrušení.

Druhou základní funkcí je umožnění močení díky přítomnosti ústí močové trubice.

 

Proč je to důležité?

  • Záněty Bartholinské žlázy jsou relativně časté. Obvykle se projevují jednostranným zduřením a bolestivostí Bartholinské žlázy. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Krauróza vulvy je poměrně častý problém u žen vyššího věku. Projevuje se zejména nepříjemným svěděním a v tomto terénu mohou vzniknout i histologické změny charakteru prekancerózy. Více najdete v příslušném textu.

  • Vulvitidy jsou záněty vulvy. Mohou být infekční i neinfekční, neinfekční mohou vznikat v důsledku podráždění vulvy nějakým fyzikálním nebo chemickým faktorem. Z infekčních příčin je nutné myslet na možnou manifestaci sexuálně přenosných nemocí. O zánětech zevního genitálu více najdete v příslušném textu.

  • Tumory vulvy se vyskytují spíše ve vyšším věku a v drtivé většině jde o spinocelulární karcinomy. Vzhledem k tomu, že v oblasti vulvy bývá často přítomen větší počet melanocytů, jsou zde popisovány i melanomy. Více najdete v příslušném textu.

  • Oblast vulvy může být vážně poraněna během porodu při průchodu příliš velké hlavy novorozence. Mohou vzniknout trhliny, které mohou poškodit konečník a způsobit inkontinenci stolice. Prevencí tohoto poškození je nástřih hráze (epiziotomie).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů