Krev je pro naše tělo zcela zásadní tekutina, kterou můžeme chápat jako velice svébytný orgán. Krev jako orgán je představa poměrně zvláštní, ale přesto má svoji krásu. Jen si musíme uvědomit, že oproti klasickým orgánům (srdce, plíce apod.) má krev svoje specifika – není anatomicky ohraničená, nachází se uvnitř srdečních oddílů a krevních cév a je v neustálém pohybu. Kromě toho jsou její jednotlivé složky v těsném kontaktu s prostory mimo krevní cévy a mohou mezi nimi a cévami do určité míry procházet.

Pohyb krve po organizmu je zajištěn pumpovací schopností srdce. Na pohybu tekutiny a v ní rozpuštěných látek mezi cévami a okolními tkáněmi se kromě toho podílí difúze, osmóza a různé mechanizmy aktivního transportu.

 

Složení krve

Krev je složena z tekutiny (krevní plazma - objemově cca 55%), v níž jsou přítomny krevní elementy. Mezi krevní elementy řadíme červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty).

Běžný objem krve u dospělého člověka je 5-6 litrů a krevní elementy tvoří asi 45% tohoto objemu. Drtivou většinu zmíněného objemu krevních elementů tvoří erytrocyty a poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve je bezrozměrné číslo označované jako hematokrit. Stabilitu vnitřního prostředí dobře ilustruje stabilní pH krve, které se pohybuje v těsném rozmezí mezi 7,35-7,45.

Schéma - ve zkumavce s krví se po centrifugaci oddělí jednotlivé vrstvy. Objemově největší jsou plazma a červené krvinky. Mezi nimi je tenká vrstva leukocytů a trombocytů označovaná jako "buffy coat".

 

Funkce krve

  • Hlavní funkcí krve je transport krevních plynů a chemických sloučenin (živiny, hormony a odpadní látky) v organizmu. Transport krevních plynů zajišťuje proces dýchání a tím i přežití všech ostatních orgánů.

  • Neméně důležitou funkcí krve a jejích složek je udržování stabilního vnitřního prostředí organizmu (tzv. homeostáza). Jde nejen o stabilitu z hlediska koncentrace iontů a chemických sloučenin, ale i o udržení stabilní tělesné teploty.

  • Leukocyty a některé nebuněčné složky krve (např. protilátky) jsou zásadní pro správný průběh imunitních reakcí.

  • Specifickou funkcí krve je její srážení, která má za cíl bránit ztrátám krve. Nedílnou součástí této funkce je i rozpouštění krevních sraženin.

 

Transportní a imunitní funkci krve doplňuje ve většině těla lymfa (míza). Ta je z tkání vedena lymfatickými cévami, které nakonec ústí do krevních žil. Zde se lymfa mísí s krví. V centrálním nervovém systému má transportní funkci likvor (mozkomíšní mok), který opět odtéká do žilní krve.

 

Shrnutí

Více informací o jednotlivých složkách krve pak najdete v těchto textech:

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů