Hematokrit je často používaná bezrozměrná veličina, která znamená poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit se vypočítá v laboratoři po centrifugaci vzorku krve, která oddělí červené krvinky od ostatních složek krve. Hematokrit závisí na věku a pohlaví, u dospělých mužů se pohybuje kolem hodnoty 0,44 (tj. 44%) a u žen okolo 0,39 (tj. 39%).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů