Rozpouštění krevních sraženin v našem organizmu je proces, který neustále probíhá společně se srážením krve a oba tyto procesy jsou v dynamické rovnováze, která se v případě potřeby může dočasně a lokálně vychýlit ve prospěch jedné z těchto stran. 

 

Fibrinolýza

Základním procesem rozpouštění krevních sraženin je tzv. fibrinolýza, při které dochází k rozkladu vláknitého fibrinu na tzv. fibrin degradační produkty a jedním z těchto produktů jsou tzv. D-dimery. Fibrin je důležitou složkou sekundárních (definitivních) trombů, a proto je proces fibrinolýzy pro jejich rozpouštění zcela zásadní.

Fibrinolýza je zajištěna enzymem, který označujeme jako plazmin. Kromě plazminu se na rozkladu trombu podílejí i další enzymy, ale plazmin je z nich nejvýznamnější.  Plazmin vzniká v játrech jako neaktivní plazminogen a jeho aktivace je poměrně složitě regulována celou řadou faktorů. Nejdůležitějšími sloučeninami přeměňujícími plazminogen na plazmin jsou urokináza a tkáňový aktivátor plazminogenu (t-PA). Kromě toho se ale na aktivaci plazminogenu podílí i některé faktory koagulační kaskády, což je typická zpětná regulační vazba.

 

Pomocné regulační děje krevního srážení

Proces srážení krve je regulován řadou faktorů, které sice nezpůsobí přímé rozpouštění fibrinu, ale inhibují různé části procesu srážení krve a tím rozklad fibrinu usnadňují. Vyjádřeme to přeneseně tak, že díky nim má aktivní plazmin méně práce :). Mezi tyto faktory patří například:

  • Protein C - Funkční forma tohoto enzymu deaktivuje některé faktory koagulační kaskády (zejména faktor V a VIII). Tím dochází k útlumu srážení krve.
  • Protein S - Protein S funguje spolu s proteinem C a umožňuje tak deaktivaci faktoru V a VIII.
  • Antitrombin - Též se označuje jako antitrombin III. Je velmi důležitý v regulaci koagulace, pomáhá inhibovat trombin a další faktory koagulační kaskády

Velmi jednoduché schéma ukazující problematiku rozpouštění krevních sraženin a inhibici koagulační kaskády (t-PA je tkáňový aktivátor plazminogenu)

 

Proč je to důležité?

  • Zmíněné D-dimery patří mezi produkty vznikající z rozkládaného fibrinu a našly si velmi významné místo v diagnostice. Stanovení D-dimerů se nejčastěji provádí při podezření na plicní embolii, ale výrazněji zvýšené je najdeme u všech stavů spojených s výskytem krevních sraženin. protože když je v těle více sraženin, organizmus se snaží je více rozpouštět, tedy roste koncentrace fibrin degradačních produktů včetně D-dimerů. Indikace stanovení D-dimerů nicméně vyžaduje určité zkušenosti, protože toto vyšetření dokáže být velice dobrým sluhou, ale špatným pánem. Více najdete v příslušném textu
  • Trombolytika jsou skupinou léčiv, které přímo rozkládají krevní sraženiny. Používají se relativně málo často, jsou velice silné a mohou mít závažné krvácivé nežádoucí účinky. Typickým příkladem sloučenin léků této skupiny je altepláza (např. lék Actilyse), která je vlastně rekombinantním tkáňovým aktivátorem plazminogenu a má obdobné účinky jako t-PA. Další informace o trombolýze najdete v příslušném textu.

 

Existují některé vrozené choroby zmíněných regulačních mechanizmů, které naruší jejich funkci a důsledkem je zvýšené srážení krve. Patří mezi ně například:

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů