Likvor (mozkomíšní mok, likvor cerebrospinalis) je tekutina, která je čirá, případně má jenom mírně nažloutlou barvu. Celkový objem likvoru v našem těle se odhaduje na 150-200 mililitrů. Svým složením je likvor velice blízký krevní plazmě, i když se poněkud odlišují v koncentraci některých minerálů. Kromě toho na rozdíl od plazmy obsahuje likvor pouze minimum bílkovin.

 

Produkce a cirkulace likvoru

Likvor se tvoří ve vzájemně propojených mozkových komorách. Denně se vytvoří asi 500-600 mililitrů této tekutiny. Většina je ho produkována tkání známou jako plexus choroideus, kterou najdeme v komorách a menší část je produkována přímo buňkami stěny komor. Mozkomíšní mok pak tímto komorovým systémem cirkuluje a směrem kaudálně se dostává do úzkého kanálku uvnitř míchy (canalis centralis). Otvory ve čtvrté mozkové komoře odtéká mozkomíšní mok do subarachnoidálního prostoru kolem mozku i míchy.

 

Absorpce likvoru

Likvor je absorbován do žilní krve odtékající z centrálního nervového systému (CNS). Probíhá to více způsoby, nejvýznamnější je absorpce tzv. arachnoidálními granulacemi do systému žilních splavů mozku.

 

Význam likvoru

Likvor má za úkol mechanicky chránit centrální nervový systém a odstraňovat z něj metabolické produkty a zplodiny.

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů