Skip to main content
 


Koronavirus - únor 2020


01.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 11900, mrtvých 259. Počet nakažených už lze vnímat jenom orientačně, při takových číslech se dá čekat vysoké množství nediagnostikovaných nákaz (některé zdroje zmiňují i desetinásobky). Doufejme, že počty mrtvých výrazně podhodnocené nejsou. V Číně jsou prezentovány zprávy o úspěších tradiční čínské medicíny v boji s 2019-nCoV, tj. přeloženo do hovorové řeči dokáže řadu nemocných "vyléčit" i placebo. Budu to raději považovat za dobrou zprávu.

***

02.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 14500, mrtvých 305. V ČR jsme zatím bez prokázané infekce, i když vzhledem k rozsahu nákazy a globální provázanosti dnešního světa je výskyt nějakého toho případu spíše otázkou času. Došlo k prvnímu úmrtí na koronavirus mimo Čínu (44letý muž původem z Číny zemřel na Filipínách). V Thajsku byla podle zpráv s dobrým a rychlým efektem na klinický stav pacienta proti 2019-nCoV použita kombinace antivirotik oseltamivir + lopinavir + ritonavir. Antivirotika již zkoušeli i v Číně, dle zmínky ve studii níže zkoušeli minimálně dvojkombinaci lopinavir + ritonavir, tato kombinace však zázračný efekt neměla.

V Číně vznikla ještě jedna časná studie, která do určité míry doplňuje první informace o viru 2019-nCoV. Závěr studie jsem opět ve zkrácené formě přeložil do češtiny.

***

03.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 17400, mrtvých 362.
Počet mrvých na 2019-nCoV je už v Číně vyšší než v roce 2003 při epidemii SARS.
Dnes, pokud se nepletu, by mělo končit volno v rámci oslav Čínského Nového Roku, které bylo navíc ještě prodlouženo čínskou vládou, tj. dnes by se tam měli lidé vrátit do práce.
Pokud se lidé vrátí do práce, lze očekávat zrychlení šíření viru. Pokud se lidé do práce nevrátí, začne to mít brzy ekonomické důsledky. I člověku bez velkých ekonomických znalostí bude asi jasné, že pokud v dnešním globalizovaném světě dostane hospodářskou rýmu země jako Čína, kýchat z toho budeme všichni. Vláda ČR dnes odsouhlasila přerušení přímého letecké spojení s Čínou s platností od konce tohoto týdne. Média jsou dnes plná informací o uzdravení pacientky v Thajsku díky kombinaci antivirotik, které jsem zmínil u příspěvku se včerejším datem výše. Rád bych trochu ochladil nadšení - zlepšení jednoho pacienta nemá až tak velkou vypovídací hodnotu a nic velkého to neznamená. Až tu budeme mít studii podstatného zlepšení stavu např. ve skupině 100 pacientů, bude to něco zcela jiného.

Před cca týdnem jsem do tohoto článku napsal, že "Do měsíce už nemusíme o epidemii ve sdělovacích prostředcích vůbec slyšet, nebo můžeme být na začátku neblahé události velkého významu." Prozatím se bohužel jeví jako reálnější ta druhá varianta. To nemyslím tak, že pomřeme na infekci, ale spíše ve smyslu, že negativní vliv na naše životy může být značný.

Koronavirus 03.02.2020
Data na webu monitorujícím rozsah nákazy z 03.02.2020. Můžete porovnat s čísly z 25. ledna v základním článku.

***

 

04.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 20600, mrtvých 427. Dle čínských zdrojů je 80% obětí ve věku nad 60let, 2/3 jsou muži a 75% trpělo dalšími chorobami. Je stále pravděpodobnější, že nakažených bude mnohonásobně víc, a že řada lidí si nákazu ani neuvědomí pro její lehký průběh, který může být zaměněn za pouhé nachlazení. Z hlediska šíření je to sice špatně, z hlediska smrtnosti je to velice pozitivní fakt. Další poměrně dobrou zprávou je určité zpochybnění předchozích informací, že virus šíří i asymptomatičtí jedinci.

Pro menší poučení bych dnes ještě přidal několik edpidemiologických temínů, které jsou v dnešních dnech častěji používané:
 
Smrtnost = letalita - Jde o podíl zemřelých z určité skupiny z nějaké příčiny. Udává se obvykle v procentech. Například letalita nového koronaviru je podle posledních zpráv cca 2,5%, což znamená, že ze skupiny 1000 nakažených zemře na infekci v průměru 25 lidí.
 
Úmrtnost = mortalita - Úmrtnost je podíl zemřelých z populace za časové období. Úmrtnost na koronavirus bychom tedy počítali jako počet zemřelých na koronavirus lomeno počtem lidí v dané populaci. Úmrtnost je v tomto případě velice nízké číslo, mnohem nižší než smrtnost.
 
r0 faktor infekce - Jde o číslo, které určuje, kolik lidí průměrně infikuje nakažený jedinec. Při faktoru vyšším než 1 se epidemie šíří, pod 1 je na ústupu.

***

05.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 24500, mrtvých 493. Vzhledem k charakteru nákazy na jedné z velkých výletních lodí u břehů Japonska se nyní kromě kapénkového šíření uvažuje i o možnosti fekálně-orálního přenosu infekce (tj. zjednodušeně jako nemoc špinavých rukou). I přes šíření infekce se dosud zdá, že mimo Čínu nejde v žádném dalším státě o zásadní problém. Počet všech potvrzených nákaz mimo Čínskou lidovou republiku je 212 a toto číslo prozatím neroste nijak drastickým tempem. V rozhovoru pro BBC se objevily nepříliš optimistické informace od ženy přímo z Wu-chanu (nedostatečná diagnostická a léčebná kapacita, odmítání hospitalizace vážně nemocných, umírání doma apod.). Pravdivost bohužel nelze ověřit, ani vyvrátit.

***

06.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 28300, mrtvých 565. Počet lidí ve vážném nebo kritickém stavu je udáván nad 3800, což není zrovna málo. Jak mocnou sílu může mít zbytečná panika ukazuje zdánlivě úsměvný případ s toaletním papírem v Hong Kongu. Kdosi rozpoutal na sociálních sítích paniku, že v důsledku epidemie přestane být k dostání toaletní papír. Hoax se následně stal pravdivým, protože panikařící lidé toaletní papír vykoupili. Tento příklad pomáhá pochopit, jak v případě iracionálního strachu mohou při epidemii samy od sebe vznikat nové uměle vytvořené problémy. (Abych si zafilozofoval - V případě rozšíření lži mezi velkou skupinu lidí přes sociální sítě se z ní může klidně stát objektivní pravda.).

Z vážnějšího soudku je problematika dětí a nového koronaviru. Dosud se mělo za to, že děti jsou vůči nákaze virem výrazně odolné, poslední dny ale ukazují častější výskyt viru i u dětí, ovšem velmi často s minimálními klinickými potížemi. Byly popisovány případy, kdy dítě mělo nález na plicích na zobrazovacích metodách, ačkoliv mělo jen malé potíže. Tento nález je častější u tzv. atypických pneumonií a pro děti samotné je to dobrá zpráva. Otázkou zůstává, jak moc jsou děti s těmito minimálními příznaky do doby vymizení viru z organizmu infekční pro své okolí.

V posledních dnech vyšel obsáhlejší komentář v Lancetu k využití kortikosteroidů při terapii ARDS u infekce novým koronavirem. Přečetl jsem a opět přeložil do češtiny, podívat se na to můžete zde. Osobně bych použití kortikosteroidů viděl jako logické, ale bohužel to není tak jednoduché.

Dnes také zveřejnila čínská státní média zprávu, že na 2019-nCoV zemřel doktor Li Wenliang z Wu-chanu, který byl na začátku epidemie perzekvován čínskými autoritami za varování o šířícím se viru a obviňován z rozsévání paniky. Několik hodin po zveřejnění byla tato informace vymazána a jeho stav byl označen za kritický. Smrt lékaře byla nakonec potvrzena, zemřel v 2:58 ráno dne 07.02.2020 místního času. Okolnosti smrti jsou zneklidňující - mladý 34letý lékař zemřel na infekci koronavirem 3 týdny po začátku příznaků.

***

07.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 31500, mrtvých 638. Ve vážném, nebo kritickém stavu je cca 4800 lidí. Malé doplnění ke smrti dr. Li Wenlianga ze včerejšího dne - veřejně se probírá především jeho perzekuce ze strany čínských úřadů. Dobrá, je to jistě důležité, ale zapadla v tom malá zmínka, že i když lékař začal vykazovat příznaky dne 12.01.2020, diagnóza nákazy koronavirem u něj byla v důsledku nedostatku testovacích sad stanovena až téměř po 3 týdnech dne 01.02.2020 (!). Je-li diagnostika v takovém stavu, kolik asi existuje dosud nediagnostikovaných případů nákazy?

V Číně prý kvete černý trh s antivirovými preparáty používanými proti viru HIV, je to opět důkaz davové psychózy, protože prozatím nejsou žádné jasné studie potvrzující efekt těchto léků. A i pokud bude efekt prokázán, měly by podobné léky být rezervované pro nemocné v těžším stavu. Pro zajímavost se jedná o lék Kaletra, který obsahuje sloučeninu lopinavir blokující virové proteázy a pomocnou látku ritovavir zlepšující funkci lopinaviru.

V New England Journal of Medicine vyšel odborný text o průběhu infekce u prvního nakaženého koronavirem v USA. Text obsahuje zajímavou část, kterou uvádím níže. Vyplývá z ní, že u pacienta byla virová RNA prokázána ve stolici a to dokonce ve chvíli, kdy již bylo jeho vyšetřované sérum negativní. Autoři nicméně dodávají, že samotný PCR průkaz virové RNA nemusí znamenat, že stolice měla potenciál k přenosu nákazy.Další odborná studie vyšla dnes na JAMA Network - Zahrnuje informace o osudu 138 hospitalizovaných pacientů. Ve zkratce pouze 34% pacientů bylo propuštěno z nemocnice, doba hospitalizace těchto propuštěných je cca 10 dnů, JIP vyžadovalo 21% nemocných, letalita infekce je ve skupině 4,3%, většina zúčastěných stále není propuštěna do domácího ošetřování. Studie předpokládá vznik nákazy v nemocničním zařízení u 41% nemocných (!).

***

08.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 34900, mrtvých 724. Ve vážném, nebo kritickém stavu je cca 6100 lidí. Ve Wu-chanu zemřel na nákazu koronavirem první americký občan (šedesátiletý muž). Nedostatek informací o viru dobře ukazují různé názory na schopnost jeho přežití na nějakém povrchu po kontaminaci kapénkami. Některé zdroje hovoří o schopnosti přežít na takovém povrchu maximálně v řádu hodin, jiné hovoří o několika dnech. Ať tak, či tak, je patrná snaha čínských úřadů ve Wu-chanu o rozsáhlou dezinfekci zevních prostor.

Přeložil jsem také závěr další z nových studií, tato je z 31. ledna a týká se prognóz šíření epidemie, poselství je jasné - virus 2019-nCoV má pandemický potenciál. Překlad závěru studie najdete zde.

Některá důvěryhodná média, mimo jiné např. Wall Street Journal, poslední dny informují, že letalita infekce ve Wu-chanu je výrazně vyšší, než se dosud udávalo, a blíží se 5%. Ve zbytku Číny je okolo 2.1%. Nejde o nic neočekávatelného, Wu-chan je epicentrem s nejvyšším počtem nakažených a tak zde bude zdravotní systém nejpřetíženější (s poklesem kvality péče) a tím je podíl zemřelých vyšší. Takže pokud si shrneme situaci - virus s kapénkovým šířením, 14 denní inkubační dobou a smrtností až 5% v oblasti nekontrolovaného šíření (tj. cca 20x vyšší letalita než u chřipky) - to je nefalšovaný problém.

***

09.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 37500, mrtvých 813. Zpracoval jsem závěr velmi pěkně napsané studie, kterou jsem krátce zmiňoval výše. Jde o případovou studii 138 nemocných pacientů s koronavirovou pneumonií. Studie nepotvrzuje předchozí teorii, že muži bývají postiženi výrazně častěji a mezi nemocnými předpokládá výrazný podíl nozokomiální nákazy (tj. že se nakazili ve zdravotnickém zařízení). Text najdete zde.

Když se podíváme na oficiální počty nakažených, rostou méně rychle. Zda se situace dostává pod kontrolu, nebo zda je to dáno problémy s diagnostikou, se bohužel v této chvíli nedozvíme. Některá média (zejména tchaj-wanská) otevřeně říkají ošklivé věci stran čínského lhaní o počtech nakažených a mrtvých a sama hovoří o mnohonásobně vyšších číslech. Problém je v tom, že nemají žádné důkazy a zrovna u Tchaj-wanu lze vůči Číně očekávat i jistou zaujatost. Z toho důvodu žádné odkazy nedávám.

Čína s epidemií podle všeho bojuje s maximálním nasazením, na sociálních sítích byly např. sdíleny s negativními komentáři některé údajné případy násilně vynucené karantény (nejznámější je tento). Jde sice o praktiky, které není příjemné sledovat, ale v zájmu zastavení epidemie se jim u nespolupracujících lidí nelze příliš divit.

***

10.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 40500, mrtvých 910. Teprve dnes se v Číně lidé vrací ve větší míře do práce, ale řada továren dle očekávání ani zdaleka nefunguje na plný výkon. Podle nových údajů může být maximální inkubační doba koronaviru 2019-nCoV delší než předpokládých 14 dnů, může jít až o 24 dnů, i když medián jsou pouhé 3 dny. Dále se zdá, že významné procento nakažených nemá poměrně dlouhou dobu zvýšenou tělesnou teplotu. Informuje o tom Independent a abstrakt citované studie je zde. Závěr studie jsem přeložil zde. Pokud je toto pravda, razantně to snižuje efekt protiepidemických opatření.

Dnes jsem se dostal k zajímavému plakátu s fotkami zdravotníků z epicentra nákazy, jejich práci v posledních týdnech je nutné ocenit.

Zdravotnici Wu-chan

***

11.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 43100, mrtvých 1018.
Virus 2019-nCoV dostal k dnešnímu dni konečně název od WHO, bude se jmenovat COVID-19 (Covid-19). Média se zaměřují na situaci na obří výletní lodi Diamond Princess u pobřeží Japonska, kde jsou v karanténě tisíce pasažérů. Bez příznaků nejsou rutinně testováni a čeká se na období 14 dnů a až poté budou propuštěni - důvodem je dle vyjádření japonských představitelů nedostatek diagnostických setů. Ukazuje to, že diagnostické kapacity Japonska nejsou v současné době příliš vysoké. Podle hongkongského deníku South China Morning Post se jen ve Wu-chanu nakazily virem již stovky zdravotníků.

***

12.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 45100, mrtvých 1118. Nárůst počtu nově nakažených se konečně postupně snižuje, ale stále je otázka, zda je to skutečně potlačením infekce, nebo kombinací jiných faktorů (problémy s diagnostikou, přetížení, zdravotnických zařízení, nezapočítávání pacientů s mírným průběhem choroby atd.).

Po krátké epizodě optimismu a tvrzeních, že do dubna je po epidemii, se ale opět hromadí spíše negativní zprávy. Šéf WHO uvedl, že Covid-19 je pro lidstvo nepřítel číslo jedna, přičemž docela rozumně zdůraznil ekonomicko-společenské důsledky epidemie. V Singapuru byla zavřena po nákaze jednoho ze zaměstnanců největší banka, v Číně se ruší a odkládá řada kulturních a společenských akcí (např. Grand Prix Formule 1 v Šanghaji).

Na počátku epidemie se u nás Covid-19 do značné míry bagatelizoval srovnáváním s chřipkou. Když ale vidíte, jaké důsledky za několik týdnů má, a pokud jste viděli některá z uniklých videí z epicentra infekce (rozsáhlá dezinfekce zevního prostředí, nucené karantény včetně násilných opatření aj.), pak jistě chápete, že o běžnou chřipku skutečně nejde.

Dost zajímavé informace dnes vydala Imperial College London. Text vychází z epidemiologického modelu profesora Neila Fergusona. Podle tohoto modelu je odhadovaný počet nakažených lidí mnohonásobně vyšší, než jsou oficiální čísla, ale celkovou letalitu infekce odhaduje na pouhé 1%. Na druhou stranu odhad letality ve skupině potvrzených nakažených ve Wu-chanu se pohybuje na vysokých 18%, což je ale způsobeno tamním prioritním testováním lidí s těžkým průběhem nemoci. Text jsem přeložil zde.

***

13.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 60300, mrtvých 1369.  Můj včerejší příspěvek se potvrdil za 24 hodin. Čína nějak "změnila metodiku sčítání" a nových nakažených je za den najednou přes 15000 a mrtvých přes 250. Že i tato čísla nejsou reálná je bohužel pravděpodobné. Jen tak pro zajímavost, abychom pochopili, jaká čísla jsou v současné době ve hře, tak si řekněme malou početní úlohu: V oblastech nákazy žije asi 50 milionů lidí. Pokud byste nějakým zázrakem zvládli testovat na virus 100,000 jedinců denně, trvalo by vám cca rok a půl, než otestujete všechny.

Nakažlivost viru je dobře viditelná na výletní lodi Diamond Princess, která je v karanténě v Japonsku - nakaženo je již 219 z asi 3700 lidí na palubě. Nalijme si ale čistého saké - když necháte lidi v uzavřeném prostoru výletní lodi a necháte jim jídlo nosit personálem, který sdílí společné prostory, co od toho budete čekat? Mnimálně několik číšníků již bylo s nákazou diagnostikováno, takže hádat můžete jednou.

Vietnam izoloval kvůli nákaze oblast s 10,000 obyvateli v blízkosti hlavního města.

Jsem rád, že byl zveřejněn tento článek v National Post, který se věnuje problematice obětí, které virus způsobí nepřímo, tj. všem pacientům s vážnými chorobami, jejichž léčba je epidemií narušena. Je dobré si tyto věci uvědomit.

Poslední dny se pozornost opět upřela na otázku, jak dlouho koronavirus přežije na nějakém povrchu. Ačkoliv první zprávy nás před měsícem uklidňovaly, že jde maximálně o několik hodin, nové odhady hovoří až o 9 dnech... Tato absolutně se rozcházející čísla dobře ilustrují, kolik toho o COVID-19 ještě nevíme.


COVID-19 dne 13.02.2020
Situace k 13.02.2020, srovnejte s obrázkem v úvodním článku.

***

14.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 64400, mrtvých 1383. Na CNN dnes vyšel článek o vysokém počtu nakažených zdravotníků - minimálně 1700 lidí, z nichž 6 zatím zemřelo. První potvrzený případ koronaviru COID-19 se objevil v Africe. Onou nešťastnou zemí je Egypt a to je přesně ten typ státu (vysoká hustota obyvatel, relativně mizerná zdravotní péče), ve kterém může epidemie nadělat velké škody.

Mnoho krátkých videí z oblasti epicentra epidemie ve Wu-chanu lze najít na tomto twitterovém účtu.

***

15.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 67100, mrtvých 1526. Ve Francii došlo dnes na první úmrtí na COVID-19 v Evropě. Jde o 80letého muže (jiné zdroje hovoří o ženě) původem z Číny, zemřel po cca 3 týdnech trvání nemoci. Na výletní lodi Diamond Princess u japonských břehů bylo potvrzeno dalších 66 případů nákazy, dohromady se tam tedy již nakazilo 286 jedinců (téměř 8% lidí na palubě).

***

16.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 69300, mrtvých 1669. Na lodi Diamond Princess je nakaženo téměř 10% lidí a USA své občany z lodi evakuuje.

***

17.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 71300, mrtvých 1775. Podle některých zpráv se virus začal šířit v Severní Koreji. Tamní totalitní režim má sice výhodu v tom, že může zavést prakticky ta nejtvrdší karanténní opatření, na druhou stranu jsou zde těžké nevýhody v boji s virem - podvýživa populace a mizerné zdravotnictví.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů