Coronavirus fatality rate estimated by Imperial scientists


Kate Wighton, Dr Sabine L. van Elsland, 11 February 2020

Vědci Imperial College zveřejnili odhady smrtnosti koronaviru Covid-19 (dříve 2019-nCoV). Podle posledních odhadů týmu MRC z Centra pro globální analýzu infekčních nemocí, zemře na infekci 1% nakažených.
...
Od objevení nového koronaviru (Covid-19) v prosinci 2019 přijal tým politiku okamžitého sdílení výsledků výzkumu o vyvíjející se epidemii. Nová zpráva představuje posouzení závažnosti pravděpodobného dopadu viru Covid-19 na zdraví populace.

Klíčovým měřítkem závažnosti jakékoliv epidemie je letalita – procentuální podíl jedinců, kteří na infekci zemřou k počtu všech nakažených.

Případy infekce jsou detekovány v situaci,kdy nemocní lidé vyhledají zdravotní péči. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům, které jsou na zdravotnický systém kladeny, a na schopnosti provádět testování, je jasné, že potvrzená čísla hlášená během epidemie představují jen zlomek skutečného rozsahu infekce.

Kromě toho může trvat až několik týdnů, než bude u daného jedince infikovaného virem COVID-19 znám konečný klinický výsledek (myšleno uzdravení x smrt).

Pro tuto novou zprávu vědci použili statistické modely, které kombinovaly údaje o úmrtích a zotaveních hlášených v Číně a u cestujících mimo pevninskou Čínu, jakož i infekce u občanů repatriovaných z Číny do zemí svého původu.

Dr. Ilaria Dorigatti, spoluautorka zprávy, uvedla: „Odhady zveřejněné v dnešní zprávě vycházejí z omezených údajů a tepve v příštích několika týdnech získáme cenné informace o osudech jedinců s probíhající infekcí, což nám umožní upřesnit tyto odhady a doplnit mezery ve znalostech o viru COVID-19.“

Profesor Neil Ferguson, spoluautor zprávy, vysvětluje: „Pochopení pravděpodobného dopadu rozvíjející se epidemie způsobené virem COVID-19 na lidské zdraví bude rozhodující pro doporučení jednotlivým státům, jak nejlépe reagovat na tuto hrozbu.

Naše odhady – i když v této chvíli vycházející z omezených zdrojů – naznačují, že dopad rozvíjející se epidemie může být srovnatelný s hlavními chřipkovými pandemiemi dvacátého století. Je proto nezbytné, aby státy společně na mezinárodní úrovni spolupracovaly na urychlení vývoje účinných léčebných postupů a vakcín v co nejrychlejším časovém horizontu. Je třeba dále posílit zdravotní dohled a sdílení dat, aby bylo možné lépe pochopit spektrum závažnosti onemocnění způsobených tímto virem.“

 

Mezi závažnými případy je smrtnost 1:5 (20%)


Náš tým odhaduje, že lidé, kteří nyní umírají na virovou infekci, začali vykazovat příznaky v průměru před třemi týdny. To znamená, že počet dnes nahlášených úmrtí by měl být porovnán s počtem případů hlášených před dvěma týdny, abychom získali představu o skutečném podílu lidí, kteří by mohli na infekci zemřít.

Profesorka Azra Ghani, spoluautorka, uvedla: „Posouzení závažnosti nově se objevující nemoci je vždy náročné. Důvodem je to, že nejprve odhalíme ty, kteří jsou nejvíce nemocní, a teprve později zjistíme, kolik lidí může mít mírnější onemocnění nebo „jen“ přenášet infekci, ačkoliv nemají příznaky. Shromážděním údajů z různých zdrojů - včetně nejzávažnějších případů hlášených z Číny, od mezinárodních cestujících do Wu-chanu, kteří se vracejí infikovaní, a testováním provedeným u repatriovaných občanů - a opravou zpoždění v podávání zpráv odhadujeme celkovou letalitu infekce přibližně 1%. Je důležité si uvědomit, že tento odhad zůstává velmi nejistý. Dalším sledováním jednotlivých skupin bychom v následujících týdnech měli získat přesnější odhady.“

Letalita v provincii Chu-pej se u potvrzených infekcí pohybuje okolo 18% (s potenciálem značné nepřesnosti), což je dáno tím, že prioritu v diagnostice tam budou mít lidé s relativně závažnými příznaky.

 

Testován je pouze jeden z 19 infikovaných lidí


Mnoho zemí aktivně vyhledávalo případy Covid-19 u cestujících vracejících se z pevninské Číny a testovalo nejen jedince s pneumonií (klíčové kritérium pro testování v Číně), ale také s horečkou nebo jinými mírnějšími respiračními příznaky. Závažnost infekcí zjištěných u cestujících je tedy celkově nižší než v hlášených případech v Chu-pej. Celkové odhady letality v případech zjištěných u cestujících mimo pevninskou Čínu jsou v rozmezí 1,2% -5,6% v závislosti na použitých metodách a údajích. Vzhledem k dosud dostupným omezeným údajům je však kolem těchto hodnot značná nejistota.

Aby bylo možné celkově posoudit potenciální globální dopad této epidemie na zdraví, by náš tým potřeboval odhadnout letalitu u všech lidí, kteří budou infikováni, bez ohledu na závažnost symptomů.

To by vyžadovalo odhady počtu lidí, kteří jsou v současné době infikováni, včetně těch, kteří mají mírné nebo žádné příznaky. Z výsledků testování všech cestujících (bez ohledu na příznaky) na několika repatriačních letech do Japonska a Německa odhaduje náš tým, že k 31. lednu bylo nakaženo 1,3% populace města Wu-chan.

Při porovnání tohoto čísla s hlášenými počty případů odhadujeme, že pouze asi 1 z 19 lidí infikovaných virem Covid-19 ve Wu-chanu je testován na infekci a dále hlášen jako potvrzený případ. To nám umožnilo odhadnout, že letalita viru Covid-19 u lidí s detekovatelnou infekcí (včetně těch, u nichž se nikdy nemusí projevit příznaky) je přibližně 1% (rozmezí nejistoty: 0,5–4%).

(originál textu je zde)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů