27.01.2020 - Jsou čtyři podezření na koronavirus v ČR. Jde o pouhá podezření, v současném období viróz má potíže řada lidí. Podobné zprávy lze očekávat, dotyční budou izolováni, dále se uvidí. Osobně tipuji, že infekce novým koronavirem se u nikoho z nich neprokáže. Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 2900, mrtvých 81.

***

28.01.2020
- Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 4700, mrtvých 106. To není dobrá zpráva stran šíření infekce, počet nakažených totiž stále roste příliš rychle. Na druhou stranu, vezmeme-li v potaz oficiální čísla, se smrtnost na nový koronavirus drží mezi 2-3%, a to docela dobré je. Prvního prokazatelně nakaženého hlásí Německo. Dotyčný dle zprávy v Číně osobně nebyl, ale byl nedávno v kontaktu s čínskou občankou, u které se příznaky prý rozvinuly až během návratu do vlasti. To bohužel odpovídá domněnce, že nakažený jedinec je infekční ještě před vznikem klinických příznaků. Jinak platí, co jsem psal výše - největší problém na celé věci je nedostatek informací, nejistota, neopodstatněná panika a vznikající hoaxy, což dobře ukazuje tento zajímavý článek o situaci v Číně. I při relativně nízkých ztrátách na životech lze při pokračování událostí v podobném duchu předpokládat značné ekonomické ztráty. Jak dokáže virus a boj proti němu ochromit velkoměsto ukazuje vylidněný Wu-chan pohledem z dronu. Ke konci dne se počet nakažených v Německu zvýšil na čtyři.

Pro zlehčení situace -  V neděli 26. ledna jsem si do ordinace objednal několik lepších FFP3 respirátorů. Každý rok během chřipkových epidemií totiž sedím v ambulanci s klasickou chirurgickou ústenkou a jak jsem při psaní výše zmíněného textu zjistil, zřejmě to bylo úplně zbytečné. A když na vás denně své viry prská 15-20 lidí (z nichž řada si neumí dát ruku před ústa), tak si nějakou účinnější ochranu prostě přejete. Objednávka nebyla dosud potvrzena, nabídka FFP3 respirátorů z webu další den zcela zmizela a všude jinde nebyly k sehnání. Nakonec jsem přece jen sehnal od jiné firmy, ceny ovšem za 2 dny vzrostly cca 2-3x. Zájem o ústenky a respirátory je očividně enormní. S tímhle přístupem se tady v ČR po zjištění prvního pozitivního případu nejspíše vzájemně pozabíjíme v boji o potraviny a vodu à la Mad Max.

***

29.01.2020 - Ministerstvo Zdravotnictví České Republiky vydalo soubor doporučených postupů stran epidemie 2019-nCoV (stránky ČLK). Obsahují mj. doporučení pro asymptomatické cestovatele z rizikových oblastí i pro zdravotníky stran postupu u pacienta s rizikem infekce a ohledně užívání ochranných pomůcek. Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 6000, mrtvých 132. Pacientů v kritickém stavu je dle zpráv okolo 250. Je pozitivní, že potvrzený počet nakažených se zvýšil méně než předchozí dny, i když lze očekávat, že skutečná čísla budou výrazně vyšší. Další dobrou zprávou je, že smrtnost na infekci se nijak dramaticky nezvyšuje, a že zatím nezemřel ani jeden nemocný člověk v zahraničí. To bude s trochou spekulací dáno třemi faktory - a) jde zejména o cestovatele, což bývají mladší lidé, b) virus není tolik nebezpečný, c) nakažených je v zahraničí málo a vždy dostávají mimořádnou péči.

***

30.01.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 8200, mrtvých 172. Od včera se počet nemocných zvýšil poměrně výrazně a podle zpráv čekají na výsledky testů další tisíce lidí s podezřením na nákazu. Pokud odpovídá počet mrtvých, pak se alespoň udržuje relativně nízká letalita viru. Ve Francii je 5 potvrzených nemocných, lehce zneklidňující je fakt, že stav 30leté nakažené se po několika dnech zhoršil. V zahraničí však stále nezemřel nikdo. V USA došlo k prvnímu mezilidskému přenosu, kdy onemocněl člověk, který necestoval do Číny.

Krátce odbočím k mému názoru na závažnost epidemie - hysterie není na místě, ale na druhou stranu ani úplná bagatelizace. Onemocnění je poslední dny srovnáváno s chřipkou, ale jeho letalita je výrazně vyšší. Chřipkou odhadem onemocní v průběhu roku asi 10% populace a zemře na ni v ČR cca 2000-2500 lidí ročně. To je letalita cca 0,25%. Letalita nového koronaviru (2,5%) je tedy asi desetinásobná.

Vzhledem k pokračujícímu se šíření viru, které se v Číně už nezdá být pod kontrolou, vyhlásila dnes WHO globální stav zdravotní nouze. Pokud vám extrémní zájem o masky a respirátory v ČR přijde bizarní, tak leckde je to ještě horší (masky pro psy jdou na dračku).

***

31.01.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 9800, mrtvých 213. V Německu onemocnělo dítě (nový koronavirus děti zatím moc nenapadal), prvního nakaženého hlásí Švédsko a první dva nakažené i Rusko. Stále platí důležitý fakt, že mimo Čínu nikdo nezemřel, a že dosud v jiném státě nebylo potvrzené nekontrolované nové ohnisko nemoci. Stav zdravotní nouze byl dnes vyhlášen v USA. Poslední dny se mj. objevila závažná obvinění, že Čína tají skutečný počet mrtvých. Zbývá jen doufat, že jde o fake news, vyloučit to v totalitním státě nicméně nelze.

Celosvětově začínají viditelně panovat jisté obavy a zesilují se pokusy o zastavení šíření epidemie. Abych se vrátil k vážnosti infekce - představme si, že se do jakékoliv země dostane infekční nemoc podobná chřipce, která ale zabíjí 10x více lidí, spolu s touto nemocí přijde i ta chřipka a navíc nezmizí ani jiné závažné neinfekční nemoci (infarkty, onkologické nemoci, mrtvice a mnoho dalších).  Co myslíte, že by to provedlo s už tak přetíženým zdravotnictvím např. v ČR? A jaké důsledky by to mělo ve státě jako je např. Indie?

První ucelené a zajímavé informace o chování infekce a terapii nemocných byly zveřejněny ve studii v časopisu Lancet. Jde o studii skupiny 99 nakažených pacientů léčených v jedné z nemocnic ve Wu-chanu přijatých mezi 1. a 20. lednem 2020. Z této skupiny 99 lidí jich k 25. lednu 11 zemřelo, 31 bylo propuštěno a zbylí jsou stále léčeni. Většinu nemocných tvořili muži, 75% případů trpělo zápalem plic a u nemocných poměrně často docházelo k bakteriálním a mykotickým superinfekcím. Studie je obsáhlá a je v ní řada doporučení stran vhodné terapie komplikací. Pro zajímavost jsem závěry této studie přeložil do češtiny, některé zbytečnější části jsem si dovolil vynechat. Předpokládám, že na českém internetu tento text nikde nenajdete.

>>> pokračování - únor >>>

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů