Tento text byl do značné míry inspirován mediálně sledovaným případem kolapsu fotbalového hráče Christiana Eriksena v červnu 2021 v důsledku maligní arytmie. Jak se totiž dalo čekat, dostal Eriksen přístroj ICD. Život pacienta s ICD není zase tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát a nese s sebou řadu výzev. Než si o nich povíme, tak mi dovolte zopakovat několik základních informací o ICD a maligních arytmiích.

 

ICD je zkratkou pro implantabilní kardioverter-defibrilátor. Je to velice malý kovový strojek, který se implantuje pod kůži na hrudníku, a jehož elektrody sahají až do srdce. ICD nemusí být pod kůži ani vidět, ale lze ho nahmatat. ICD umí snímat srdeční frekvenci, umí rozpoznat vznik maligní arytmie a pokud ji detekuje, tak je schopen okamžitě vyslat do srdce elektrický výboj, který v ideálním případě provede v srdci „restart“ a „nahodí“ zpátky normální rytmus. Jistě znáte ve filmech ty situace, kdy člověku se srdeční zástavou přiloží na hrudník elektrody a dají mu „elektrošok“? Tak tohle je něco podobného, ale onen přístroj je uložen přímo uvnitř pacientova těla. Teď se asi ptáte, jestli to bolí. Řekněme to takto – přístroj nepracuje s tak velkou energií, ale je-li člověk během výboje ICD při vědomí, tak ho cítí. Řada lidí ho popisuje bolestivě jako náhlý úder do hrudníku, nepříjemný pocit nicméně velice rychle ustává.

 

Komu je tedy ICD implantován? Rozhodovat o tom samozřejmě musí kardiologové na specializovaných pracovištích, v zásadě však můžeme říci, že jde o některé jedince s vysokým rizikem vzniku maligních arytmií, nebo jedince, kteří maligní arytmii prodělali a byli zachráněni. Zmíněné maligní arytmie jsou poruchy rytmu, které typicky vznikají v srdečních komorách a při svém vzniku mohou vážně narušit funkci srdce jakožto pumpy (řadíme mezi ně komorové tachykardie a fibrilaci komor). Bez fungující pumpy nemá tělo kyslík, což vadí především mozku. Člověk ztrácí vědomí a rychle umírá. Toto je podstata náhlé srdeční smrti. Náhlá srdeční smrt může postihnout teoreticky kohokoliv, ale přesto známe určité rizikovější faktory. Prvním je nepochybně ischemická choroba srdeční a její komplikace včetně infarktu myokardu a poinfarktových stavů. Kromě toho je zde skupina onemocnění srdce, které jsou známé jako kardiomyopatie a z nich je stran náhlé smrti typicky nebezpečná zejména tzv. hypertrofická kardiomyopatie. Další skupinou vedoucí k maligním arytmiím jsou stavy shrnuté pod pojmem syndrom dlouhého QT intervalu, často souvisí s některými užívanými léky. Maligní arytmie může nicméně vzniknout i u jinak zdravého člověka v rámci abnormálně silné fyzické a psychické zátěže, zejména je-li spojena s dehydratací a minerálovým rozvratem. A last but not least jmenujme řadu vrozených stavů, které mohou vznik maligní arytmie způsobit (např. Brugada syndrom).

Mimochodem ale neplatí, že každá maligní arytmie musí vést k poruše vědomí a ke smrti. V řadě případů se maligní arytmie známá jako komorová tachykardie může projevit „jenom“ nepříjemným pocitem a po krátké době může vymizet a změnit se zpět na normální rytmus.

 

Teď už víme o ICD a maligních arytmiích. Z výše uvedeného je logické, že přístroj s popisovanou funkcí by měl proti arytmiím chránit poměrně účinně. Jaké jsou tedy nevýhody?

 

Implantací to nekončí.

Po implantaci se musí pravidelně docházet na kontroly přístroje, jednou za několik let je nutné vlastní krabičku přístroje vyměnit (baterie nevydrží věčně).

 

Neadekvátní výboje.

Neadekvátní výboj znamená, že přístroj vyšle elektrický výboj v situaci, kdy není přítomna maligní arytmie. Spouštěčem může být vznik některé neohrožující arytmie (např. fibrilace síní), porucha přístroje nebo vliv zevního elektromagnetického pole. Časté neadekvátní výboje snižují kvalitu života a musí se dále řešit.

 

Nemůžete vykonávat každou práci.

Jakékoliv silné magnetické nebo elektromagnetické pole muže narušit funkci ICD. Z tohoto důvodu je nutno se vyhnout se pobytu u silného vysílače elektromagnetických vln (např. radary), v prostoru elektrického pole (zdroje vysokého napětí) a sváření elektrickým obloukem. Opatrnosti je třeba při práci, kde vznikají silné vibrace (vrtačky, brusky), protože vibrace může přístroj mylně vyhodnotit jako arytmii. Osobně mám celkově pochybnosti o schopnosti vykonávat fyzicky náročná zaměstnání typu hasič, policista, záchranář, profesionální fotbalista apod, ale nic konkrétního jsem k tomuto na internetu nenašel. Ve své praxi jsem ostatně zatím nemusel řešit požadavek na posudek stran pracovního lékařství u pacienta s ICD, ale na místě posuzujícího lékaře bych si rozhodně vyžádal jasné vyjádření ošetřujícího kardiologa.

 

Nemůžete absolvovat každé vyšetření, či terapii.

Pacient s ICD by neměl podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí, elektroléčbu, extrakorporální litotrypsi apod. Je ovšem nutné zdůraznit, že některé moderní přístroje takto omezeny nejsou a v případě indikace podobného zákroku u pacienta s ICD je při pochybách nutno se domluvit se specialisty implantačního pracoviště.

 

Neměli byste vykonávat každou volnočasovou aktivitu.

Jako rizikové se jeví kontaktní sporty, u kterých by mohlo dojít k poškození přístroje nebo elektrod, stejně tak mohou být rizikové činnosti s nadměrnou zátěží paže na straně implantace (sekání dříví, sekání kosou, kopání krumpáčem apod).

 

Můžete mít problémy s řízením motorového vozidla.

Samotná přítomnost ICD automaticky neznamená, že nemůžete řídit auto pro soukromé účely. Po implantaci se nicméně 1-3 měsíce řídit nesmí (přesná doba dle indikace implantace), stejně tak by se nemělo řídit tři měsíce po adekvátním výboji, jeden týden po výměně přístroje ICD a jeden měsíc po výměně elektrod. Podobně jako u zaměstnání bych si jako posuzující lékař v těchto případech vyžádal jasné doporučení ošetřujícího kardiologa. Doplňuji, že práce profesionálního řidiče je s ICD bohužel vyloučena.

Přesnější informace o řízení a ICD

 

Můžete mít problémy na letišti nebo u soudu.

Přítomnost ICD může vyvolat alarm při průchodu detektorem kovů, proto je nutné se předem prokázat průkazem nositele ICD, který pacienti dostávají. Poškození přístroje detektorem se nicméně nepředpokládá.

Průkaz nositele ICD

 

Výhody

Proti všem výše zmíněným nevýhodám stojí prakticky jenom jedna výhoda – díky ICD můžete zůstat naživu. Přiznejme si však, že jde o výhodu dosti zásadní.

 

 

Zdroje

https://www.internimedicina.cz

http://www.kardio-cz.cz/

https://dspace.tul.cz/

https://www.ikem.cz/

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů