Skip to main content

Co nás naučila Diamantová princezna?

(Psáno březen 2020, některá čísla upravena v říjnu 2020) Diamantová princezna, v originálu Diamond Princess, je obří výletní loď, která se neblaze proslavila výskytem viru COVID-19. V úvodu byla určitým symbolem nerozhodnosti úřadů při řešení této nové epidemie, ale můžeme z jejího osudu získat i určitá data. Vzhledem k tomu, že situace stále není uzavřená, budou data hrubě nepřesná, ale proč si je orientačně neříci?

Problém se objevil 1. února 2020, kdy jeden z bývalých pasažérů byl 6 dnů po opuštění plavidla pozitivně testován na nový koronavirus. Loď byla u japonských břehů dána do karantény a pasažéři s posádkou byli ponecháni na palubě. Prvních 10 nakažených bylo diagnostikováno 4. února. Testy byly prováděny lidem s příznaky a pozitivní nakažení byli k další léčbě transportování z lodi do nemocničních zařízení. Pasažéři byli vzájemně izolovaní, ale přesto prý dostávali jídlo od posádky, která až tak dobře izolovaná nebyla, takže karanténní opatření lze označit za nedokonalá (a byla za to v té době i otevřeně kritizována). To nám však vůbec nemusí vadit, alespoň to ilustruje řadu chyb, kterých se každý stát ve snaze o karanténu nevyhnutelně dopustí. Tento nepříliš dobrovolný „experiment“ byl ukončen koncem února 2020, kdy všichni zbývající pasažéři a členové posádky postupně opustili loď.

Z cca 3700 lidí na palubě jich bylo nakonec nakaženo 712 a zemřelo 7 lidí, přičemž minimálně šesti z nich bylo nad 70 let (u posledního věk nevím). Asi 410 nakažených nemělo symptomy. Ke dni 11.03.2020 se již 325 lidí uzdravilo (předpokládejme vymizení příznaků a-nebo opakovaně negativní testy) a 364 je stále nakaženo, přičemž stav 32 je vážný, nebo kritický. Jak asi vypadají základní čísla?

V uzavřeném prostoru výletní lodi se před zahájením a během karantény nakazilo 712 lidí z cca 3700, což je asi 19,2%.

Asymptomatických nakažených z celkového počtu nakažených bylo asi 410, což představuje cca 57%. Ostatní měli příznaky.

Zatím zemřelo 7 lidí ze 712, což dělá letalitu necelé 1%. Někteří pacienti ještě možná zemřou, takže letalita ve vzorku bude nakonec mírně vyšší.

Téměř všichni mrtví (možná všichni) byli lidé nad 70 let věku.

I po více než 6 týdnech od diagnostiky prvního nakaženého je stále 364 lidí považováno za neuzdravené a z nich je dokonce 32 (tj 10%) ve vážnějším stavu (bez upřesnění). Kromě ne zcela mizivé letality je toto hlavní problém. Jednoduše řečeno trvá dost dlouho, než se nemoc nějakým způsobem rozhodne ve smyslu uzdravení s nepřítomností viru v těle, nebo ve smyslu pacientovy smrti.

Pokud jsou v číslech nějaké nepřesnosti, pak se omlouvám. Diamantová princezna nám rozhodně ukazuje, že virus se v uzavřeném prostoru poměrně dobře šíří, že jeho šíření může být usnadněno nedokonalými karanténními opatřeními, že podstatná část nakažených nevykazuje symptomy, že usmrcuje typicky seniory, a že jde o nemoc trvající poměrně dlouhou dobu. Výsledky jsou pochopitelně zkresleny tím, že případ stále není uzavřený (a čísla se mohou měnit), dále pak malým studovaným vzorkem a jeho do jisté míry nepřirozeným složením – lidé na výletní lodi neodpovídají běžnému vzorku populace, např. mezi nimi obvykle chybí vážněji nemocní senioři.
 

Doplnění říjen 2020: Nakonec zemřelo 14 lidí ze 712 nakažených, což by letalitu zvýšilo na 1,97%. Kromě toho je vidět, že řada vážně nemocných strávila v nemocnici dost dlouhou dobu - k téměř polovině úmrtí došlo až v druhé polovině března, či v dubnu. Na druhou stranu všechna úmrtí byla ze skupiny pasažérů (všichni mrtví nad 70 let, pouze jedna žena nad 60 let věku, u tří mrtvých není věk znám) a v této skupině byl median age (střední věk) stanoven na 69 let, což je mnohem vyšší číslo než v běžné populaci. Median age členů posádky byl 39 let a z nich nezemřel nikdo. Lze ale předpokládat, že ve skupině pasažéřů na zaoceánské lodi byli spíše vitální senioři, a že stejně tak členové posádky budou spíše zdraví lidé.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů