Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19


Autoři: Yan Bai, MD; Lingsheng Yao, MD; Tao Wei, MD; et al

Závěr: Pacientka 1 (předpokládány asymptomatický přenašeč) je dvacetiletá žena žijící ve Wu-chanu, která cestovala do města Anjang 10. ledna 2020. S pacienty 2 a 3 se setkala 10. ledna. 13. ledna doprovázela 5 příbuzných (pacienti 2-6) na návštěvě jiného příbuzného hospitalizovaného v místní nemocnici. V nemocnici v té době nebyla potvrzena přítomnost COVID-19. Poté, co se u jejích příbuzných objevily příznaky nákazy, byla i pacientka 1 hospitalizována a sledována. Do 11. února neměla zvýšenou teplotu, ani trávicí obtíže, nebo příznaky postižení dýchacích cest, jako je bolest v krku, nebo kašel.

CT hrudníku bylo provedeno 2x (27.01. s 31.01.) a pokaždé bez výrazné patologie. Její CRP a počet lymfocytů byly v normě. PCR vyšetření na přítomnost viru bylo negativní 26. ledna, pozitivní 28. ledna a negativní 5. a 8. února.

U pacientů 2-6 byla prokázána infekce COVID-19. Čtyři z nich byly ženy ve věku 42-57 let. Nikdo z nich nebyl ve Wu-chanu, ani nebyl v prokazatelném kontaktu s kýmkoliv z Wu-chanu (s výjimkou osoby pacientky 1).

Pacienti 2-5 začali mít horečku a respirační příznaky mezi 23-26. lednem a byli přijati do nemocnice v ten samý den. Všichni měli pozitivní PCR test na virus. Pacientka 6 měla horečku a bolest v krku 17. ledna a byla vyšetřena na místní poliklinice. Příznaky se dočasně zlepšily, ale následně zhoršily 24. ledna, kdy musela být přijata do nemocnice, která potvrdila COVID-19 dne 26.01.2020. U dvou z pacientů se objevil těžký zápal plic, u ostatních byla tíže infekce popsána jako střední.

Všichni symptomatičtí pacienti měli na CT plic mnohočetná ložiska denzit mléčného skla a jeden měl dokonce oblasti konsolidace plicní tkáně s vazivovatěním, zvýšené CRP a pokles počtu lymfocytů.

Shrnutí: Rodinná skupina (cluster) 5 pacientů s pneumonií COVID-19 ve městě Anjang měla před začátkem symptomů kontakt s asymptomatickou příbuznou, která přijela z Wu-chanu. Sled událostí naznačuje, že koronavirus mohl být přenesen tímto asymptomatickým přenašečem. Inkubační doba pacientky 1 byla 19 dnů, což je sice dlouho, ale v popisovaném rozmezí 0-24 dnů. Její první PCR vyšetření bylo sice negativní, ale falešně negativní výsledky jsou u testů popisované (a závisí na kvalitě odběru vzorku a na kvalitě vlastního testu). Na druhou stranu, falešně-pozitivní výsledek u těchto PCR testů je výjimečný, a proto považujeme její druhé testování s pozitivním výsledkem za pravdivý průkaz COVID-19.

Jedna z předchozích studií popisovala asymptomatického desetiletého chlapce s infekcí COVID-19, ale ten měl abnormální nález na CT hrudníku. Pokud by závěry naší studie předpokládající přenos ze zcela asymptomatického jedince byly potvrzeny dalšími podobnými zkušenostmi, prevence šíření COVID-19 by se ukázala být velice problematickou. Mechanizmus, jakým je asymptomatický přenašeč nakažen, a jakým dále přenáší virus, vyžaduje další výzkum.


(kompletní text je zde)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů