Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020


Autoři: Zijian Feng, Qun Li, Yanping Zhang, Zunyou Wu, Xiaoping Dong, Huilai Ma, Dapeng Yin, Ke Lyu, Dayan Wang, Lei Zhou, Ruiqi Ren et al.


Závěr: Hlavním závěrem tohoto popisu a výzkumné analýzy prvních 72,314 případů COVID-19 v Číně (z období 40 dnů mezi prvním pozorováním pneumonie nejasné příčiny 31. prosince 2019 do 11. února 2020) je potvrzení vysoké nakažlivosti nového koronaviru. Extrémně rychle se rozšířil z jednoho města do celého státu během 30 dnů. A co víc, jeho šíření přetrvávalo i přes rozsáhlá opatření zahrnující izolaci celých měst, zrušení oslav Nového roku, zastavení školní výuky i řady pracovišť, masivní mobilizaci zdravotnického personálu včetně vojenských zdravotnických týmů a dokonce i urychlené konstrukce nových nemocnic.

Vzhledem k rychlému šíření viru COVID-19 je velkým štěstím mírný průběh u 81% pacientů a velmi nízká celková smrtnost 2,3%. Mezi 1,023 mrtvými jich byla většina nad 60 let věku a-nebo trpěla preexistujícími chorobami, jako je hypertenze, kardiovaskulární nemoci a cukrovka. Bez velkého překvapení jsme dospěli k závěru, že smrtnost byla nejvyšší ve skupinách kritických případů (49%), a naopak nezemřel nikdo ve skupinách s mírným nebo vážným průběhem (pozn překladatele: zřejmě myšleno nekritickým).

Základním přispěním této studie jsou epidemické křivky. Interpretace celkové křivky (obrázek 3A) ukazuje smíšené schéma šíření nákazy – data ukazují na šíření z jednoho zdroje v prosinci, zatímco v období od ledna do 11. února data ukazují na vzorec šíření z více zdrojů.

Tyto odlišné vzorce jsou v souladu s naší pracovní teorií, že virus se na člověka nejprve přenesl z dosud neznámého zvířecího zdroje na tržišti „Huanan Wholesale Seafood Market“ a následně se díky častým mutacím stal schopným velmi efektivního mezilidského přenosu.

První dny nákazy připomínaly svým průběhem SARS a MERS a skutečně došlo k prokázání nového koronaviru s potenciálem nosokomiálního přenosu (šíření nákazy ve zdravotnickém zařízení) a vzniku tzv. superpřenašečů. Virus 2019-nCoV skutečně jako nosokomiální infekce nakazil řadu zdravotnických pracovníků (do dnešního dne bylo prokázáno 1,716 nakažených zdravotníků)... Do dnešního dne nebyl popsán žádný případ superpřenašeče ve kterémkoliv čínském zdravotnickém zařízení pečujícím o pacienty s virem COVID-19. Nevíme nicméně, zda virus pro tento typ přenosu nemá kapacitu, nebo že tomuto přenosu bylo zabráněno úspěšnými preventivními opatřeními.

Autoři doufají, že tato nová analýza pomůže informovat zdravotníky, kteří se připravují na výskyt viru COVID-19, nebo již tomuto viru čelí. Tato studie by měla pomoci odpovědět na některé zásadní otázky ohledně viru a pomoci vytvořit strategii ke kontrole nákazy. Například klesající trend celkové epidemické křivky možná ukazuje, že izolace celých měst, efektivní šíření kriticky důležitých informací (mytí rukou, používání ochranných masek a včasné vyhledání zdravotnické péče) a mobilizace jednotek rychlého nasazení pomáhá utlumit šíření infekce.

Čínská odpověď na nákazu vychází z lekcí, které jsme se naučili během epidemie SARS...Virus 2019-nCoV se může dále adaptovat a stát se ještě více virulentním. Musíme být bdělí, zdokonalovat naše schopnosti, finančně podporovat naše obranné možnosti a pomáhat v tomto i našim sousedům.

Vysoký počet případů v této studii je její hlavní výhodou. Nicméně má tato studie i své limity. Za prvé nebyla podstatná část případů (37%) potvrzena vyšetřením přítomnosti virové nukleové kyseliny (dlouhá testovací doba, potřeba specializovaných laboratoří, přístrojů a zkušených pracovníků). Všech 72,314 případů bylo nicméně potvrzeno zkušenými odborníky na základě klinických příznaků. Za druhé v některých záznamech chybí data o některých důležitých okolnostech (jasný epidemiologický kontakt s oblasti Wu-chanu, přítomnost komorbidit, závažnost klinického stavu), což snižuje naši schopnost získat z dat přesné závěry.

Závěrem bychom chtěli prohlásit, že analýza 72,314 případů nákazy virem COVID-19 poskytuje nové informace mezinárodní komunitě o situaci v Číně. Tato analýza zejména zpracovává extrémně rychlé šíření koronaviru i přes extrémní snahy o jeho zastavení. Přetrvávají nicméně důležité otázky včetně identifikace zvířecího zdroje, určení období, po které je nakažený infekční, určení forem přenosu a nalezení efektivních metod prevence a léčby (vývoj diagnostických testů, léků a vakcíny).

Na mezinárodní úrovni musíme jednat partnersky v dohledu, komunikaci, výzkumu a uplatňování zdravotnických a hygienických opatření založených na EBM (evidence base medicine). Masivní rázná protiepidemická opatření v Číně zpomalila epidemii a utlumila její šíření do ostatních států. Ačkoliv se k 11.02.2020 zdá epidemie na ústupu, mohou nás čekat další problémy. Velké množství lidí se bude vracet do vzdělávacího a pracovního procesu po prodloužených svátcích, a proto se musíme připravit na další vzplanutí nákazy v následujících týdnech a měsících.


(kompletní originální text je zde)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů