Epidemiologické charakteristiky a klinický průběh pacientů infikovaných virem SARS-CoV-2 v Singapuru


Autoři: Barnaby Edward Young, MB, BChir1,2,3; Sean Wei Xiang Ong, MBBS1,2; Shirin Kalimuddin, MPH4,5; et al

Otázka: Jaké jsou prvotní zkušenosti s nákazou koronavirem těžkého akutního respiračního syndromu (SARS-CoV-2) v Singapuru?

Zjištění: V tomto případovém souboru prvních 18 pacientů, kterým byla diagnostikována nákaza SARS-CoV-2 v Singapuru mezi 23.lednem a 3.únorem 2020, se u 15% pacientů (83%) klinicky projevila infekce respiračního traktu s prodlouženým šířením viru z nosohltanu po dobu 7 dní nebo déle. Oxygenoterapie byla nutná u 6 pacientů (33%) a 5 z nich bylo léčeno kombinací lopinavir-ritonavir, s různými klinickými výsledky po léčbě.

Význam: Koronavirus těžkého akutního respiračního syndromu 2 (SARS-CoV-2) se objevil v čínském Wu-chanu v prosinci 2019 a globálně se rozšířil pomocí trvalého přenosu z člověka na člověka mimo Čínu.

Cíl: Podat zprávu o prvotních zkušenostech s epidemiologickým průzkumem, klinickými charakteristikami a zvládáním této nákazy v Singapuru.

Návrh, uspořádání a účastníci: Popis souboru případů prvních 18 pacientů diagnostikovaných pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), s potvrzením infekce SARS-CoV-2 ve 4 nemocnicích v Singapuru od 23.ledna do 3.února 2020. Datum závěrečné kontroly byl 25.února 2020.

Hlavní výsledky a opatření: Byla sesbírána klinická, laboratorní a radiologická data, včetně prahových hodnot PCR cyklu ze stěru z nosohltanu a uvolňování viru z krve, moči a stolice. Provedli jsme souhrn klinického průběhu, včetně požadavků na oxygenoterapii a intenzivní péči a použití empirické léčby lopinavir-ritonavirem.

Výsledky: Mezi 18 hospitalizovanými pacienty s infekcí SARS-CoV-2 potvrzenou pomocí PCR (medián věku 47 let, 9 žen, tzn. 50% žen) se nákaza klinicky manifestovala infekcí horních cest dýchacích u 12 (67%) z nich, a šíření viru z nosohltanu bylo prodlouženo na 7 dní nebo déle u 15 (83%) z nich. Šest pacientů (33%) vyžadovalo oxygenoterapii a 2 z nich navíc intenzivní péči. Nebyla žádná úmrtí. Virus byl pomocí PCR detekovatelný ve stolici (4/8 [50%]) a v krvi (1/12 [8%]), avšak ne v moči. Pět z pacientů, kteří potřebovali oxygenoterapii, bylo léčeno lopinavirem-ritonavirem. U 3 pacientů z těchto 5 horečka ustoupila a potřeba oxygenoterapie se snížila do 3 dnů, zatímco stav 2 pacientů se zhoršil a postupovalo respirační selhání. Čtyři z 5 pacientů léčených lopinavirem-ritonavirem trpěli nevolností, zvracením a-nebo průjmem a u 3 se objevily abnormální výsledky jaterních testů.

Závěr a význam: Mezi prvními 18 pacienty s infekcí SARS-CoV-2 v Singapuru se nákaza často klinicky manifestovala jako lehká infekce respiračního traktu. Někteří pacienti potřebovali podpůrnou oxygenoterapii a měli po léčbě antiretrovirovým prostředkem rozdílné klinické výsledky.


(originální text studie najdete zde)

přeložila JaB

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů