Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study


Autoři: Prof Joseph T Wu, PhD, Kathy Leung, PhD, Prof Gabriel M Leung, MD

Závěr: V období průběhu epidemie, kdy začne docházet k mezilidskému přenosu, a kdy počty nakažených rostou exponenciálně, jsou epidemiologické předpovědi otázkou zásadního významu pro veřejné zdraví domácí i mezinárodní.

V této studii jsme hodnotili dosavadní šíření viru 2019-nCoV ve Wu-chanu a dalších čínských městech. Naše výsledky naznačují, že k mezilidskému šíření infekce již dochází v mnoha čínských metropolích, z nichž mnohé jsou důležité mezinárodní dopravní uzly zajišťující transport velkého množství osob (např. Peking, Šanghaj, Šen-čen, Kanton).

Z toho důvodu platí, že bez rozsáhlých a neodkladně zahájených hygienicko-epidemiologických opatření, je nevyhnutelné mezinárodní šíření nemoci a vznik dalších lokálních ohnisek epidemie. Nedojde-li k útlumu šíření viru, stane se při pokračování současného kurzu 2019-nCoV globální pandemií.

Stále může být nicméně možné zastavit šíření infekce, aby nevznikala sekundární epidemická ložiska mimo Wu-chan. Abychom v tomto byli úspěšní, je nutné zvážit zásadní, a nejspíše drakonická opatření, která výrazně omezí mobilitu obyvatelstva v postižených oblastech. Stejně tak by měla být zavedena protiepidemická opatření k redukci mezilidských kontaktů – zákazy masových shromáždění, uzavírání škol a institucí, podporovat práci z domova (kde je to možné) apod. Přesné provedení těchto opatření musí vycházet z kontextu lokální situace, není možné stanovit všeobecně vhodná doporučení.

Pokud karanténní opatření selžou a začnou vznikat další lokální ložiska infekce, musí být k jejich potlačení využito plánů vytvořených a použitých při předcházejících epidemiích, jako je SARS, MERS, nebo pandemie chřipky.
...
Identifikace a eliminace zvířecího zdroje infekce je důležitým úkolem k prevenci dalšího přenosu zvíře-člověk. Zákaz prodeje divokých zvířat na trzích v Číně od 26.01.2020 je pouze dočasným řešením a i to pouze za předpokladu, že bude kompletně uposlechnut.

Vývoj účinné vakcíny by měl být naprostou prioritou, aby byla vakcína použitelná v případě druhé vlny šíření infekce. K ochraně zdravotního stavu obyvatelstva musí být v Číně i v zahraničí připravená opatření, která bude možno v případě nutnosti okamžitě implementovat. Tato opatření by měla zahrnovat zajištění dodávek léků, osobních ochranných pomůcek, vytvoření dostatečných nemocničních zásob a zajištění lidských zdrojů ke zvládnutí následků globální pandemie.

(kompletní text studie je zde)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů