Dutina břišní je dutý prostor uvnitř břicha, který je nahoře bránicí oddělen od hrudníku a dole plynule přechází do dutiny pánevní. Dutinu břišní a pánevní můžeme souhrnně označit jako dutinu peritoneální. Volný prostor v dutině břišní není příliš velký, dutina je totiž vyplněna orgány a závěsy, kterými jsou některé orgány spojeny buď mezi sebou, nebo se stěnou dutiny břišní. Anatomicky jde o dosti komplikovaný prostor, jehož stavbu lze pochopit z anatomických atlasů. Můj text se snaží zahrnout skutečně jen to nejdůležitější.

 

Orgány dutiny břišní

Mezi orgány dutiny břišní patří zejména žaludek, tenké střevo (kromě části dvanáctníku) a tlusté střevo, játra, žlučník, slezina a část slinivky břišní.

 

Stavba dutiny břišní

Dutina břišní je vystlána speciální blánou s jednovrstevným mezotelem, která se označuje jako peritoneum (pobřišnice). Toto peritoneum označujeme jako parietální peritoneum. Po výše zmíněných závěsech ovšem peritoneum přechází i na orgány dutiny břišní a toto peritoneum pokrývající orgány označujeme jako viscerální peritoneum.

Zmíněné orgánové závěsy jsou vlastně duplikatury peritonea. Některé závěsy spojují orgány mezi sebou, jiné spojují orgán se stěnou dutiny břišní a obvykle v nich k cílovému orgánu probíhají cévy a nervy. Typickým takovým závěsem je mesenterium, což je závěs tenkého střeva. Mezi takové závěsy můžeme počítat i obě tzv. omenta.

 

Omentum

Uvnitř dutiny břišní se nachází i velké a malé omentum (velká a malá předstěra). Jde o struktury odvozené od peritonea obsahující vazivo a tukovou tkáň. Jejich stavbu opět nejlépe pochopíte z nějakého anatomického atlasu, na který v tomto případě musím odkázat. Velké omentum je též označováno jako „břišní policista“, v případě vzniku zánětu má totiž tendenci se k zanícené oblasti přilnout a brání tak šíření zánětu.

Schéma - velmi zjednodušeně pohled na dutinu břišní a pánevní u ženy v bočném řezu, snažil jsem se zahrnout některé termíny uvedené výše (omentum, mesenterium, Douglasův prostor apod.).

 

Retroperitoneální prostor

Řada orgánů a tkání, o který si myslíte, že leží v dutině břišní ve skutečnosti leží až za dutinou břišní v prostoru známém jako retroperitoneální prostor. Jsou zde obě ledviny i nadledviny, část slinivky břišní, část dvanáctníku, velké cévy (aorta, dolní dutá žíla, ductus thoracicus), nervy a lymfatické uzliny.

 

Dutina pánevní

Dutina pánevní je v podstatě pokračování dutiny břišní. Rozdělení je formální, jedna dutina volně přechází v druhou. I dutina pánevní je pokryta peritoneem, nachází se v ní část vylučovací a mužské i ženské pohlavní soustavy a část konečníku. V tomto prostoru také najdeme nejhlubší místa dutiny břišní – Douglasův prostor (excavatio rectouterina) u ženy a excavatio rectovesicalis u muže.

 

Proč je to důležité?

  • Za normálních okolností je uvnitř dutiny břišní pouze vakuum a minimální množství tekutiny tvořené buňkami peritonea. Přítomnost vzduchu (pneumoperitoneum) nebo většího množství tekutiny (ascites) v dutině břišní je patologická.

  • Záněty peritonea a dutiny břišní označujeme jako peritonitidy. Obvykle bývají infekční při průniku bakterií do oblasti peritonea. Dutina břišní se snaží záněty ohraničit (lokální peritonitida), ale někdy vzniká nebezpečná forma bez patrného ohraničení (difuzní peritonitida). Více najdete v příslušném textu.

  • Zmíněná nejhlubší místa pánevní dutiny (excavatio rectouterina u ženy a excavatio rectovesicalis u muže) jsou důležitá proto, že do nich vlivem gravitace stéká tekutina, která se v dutině břišní či dutině pánevní vytvoří. Malé množství tekutiny v dutině břišní proto ultrazvukem hledáme právě v těchto oblastech.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů