Žlučník je orgán hruškovitého tvaru, který je uložen při dolní ploše jater. U dospělého člověka má žlučník délku 7-10 cm a objem asi 30 mililitrů. Mezi játry a žlučníkem je vrstva pojivové tkáně obsahující drobné cévy a někdy i drobné akcesorní žlučovody přímo ústící do žlučníku.

Anatomicky se žlučník skládá z fundu, těla a krčku. Napojení žlučníku na žlučové cesty je zajištěno tzv. ductus cysticus.

 

Cévní a nervové zásobení

Cévní zásobení zajišťuje arteria cystica, která bývá větví arteria hepatica. Žilní krev odtéká systémem drobných žil ústících do vena portae. Nervové zásobení je zajištěno sympatikem (hrudní sympatikus) a parasympatikem (cestou nervus vagus).

 

Histologie žlučníku

Stěna žlučníku má několik základních vrstev - sliznice (na povrchu je jednovrstevný cylindrický epitel, hlouběji lamina propria mucosae), svalová vrstva lamina muscularis propria a povrchová seróza. Pojivová tkáň pod serózou obsahuje kolagenní a elastická vlákna a větší krevní a lymfatické cévy. Seróza je bezcévná a chybí v místech pevného kontaktu žlučníku s játry, kde je nahrazena adventicií.

1. sliznice

  • epitel (jednovrstevný cylindrický)

  • lamina propria mucosae

2. tunica muscularis propria

3. seróza (v místech nenaléhajících na játra), adventicie (v místech naléhajících na játra)

Epiteliální buňky mají bazálně uložená jádra a apikálně drobné mikroklky. Buňky jsou bohaté na mitochondrie a zajišťují aktivní proces koncentrování žluči. Koncentrace se děje aktivním vstřebáváním vody a elektrolytů pod vrstvu epitelu, odkud dochází ke vstřebávání do cév ve slizniční lamina propria.

 

Význam žlučníku

Hlavní význam žlučníku je ve skladování a koncentrování žluči vytvářené v játrech. V případě příjmu většího množství potravy dochází vlivem hormonu cholecystokininu ke kontrakci žlučníku a žluč se tak dostává žlučovými cestami až do duodena, kde se účastní trávení.

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů