Nástřih hráze, odborně nazývaný epiziotomie, je zákrokem, který provádí gynekolog během porodu. Mezi ženami není příliš populární, nicméně si musíme uvědomit, že se neprovádí při každém porodu , a že jde o zákrok, který má předcházet potenciálně závažným komplikacím.

 

Princip: Epiziotomie znamená nastřižení zadní stěny pochvy a hráze nůžkami. Jako hráz označujeme tkáně mezi pochvou a konečníkem. Existuje více typů epiziotomií podle toho, jakým přesně směrem je střih veden. Nastřižení se provádí ve chvíli, kdy je hlavičky dítěte v porodním kanále a hráz je výrazně napjatá, proto je pro ženu minimálně bolestivý. Kromě toho se obvykle do okolí podává umrtvující injekce. Po nastřižení a vlastním provedením porodu se vzniklá rána ihned zašije. V následujícím období je nutná pečlivá péče o ránu, zejména dodržování hygieny, což umožní její úplné zahojení.

Schéma - Možné provedení nástřihu hráze při porodu

 

Význam: Hlavním významem nástřihu hráze je ochrana žen před poškozením tkání. Rodící se dítě může při průchodu pochvou způsobit vznik trhlin ve stěně pochvy, které se mohou rozšířit na kůži a svaloviny pánevního dna, v nejvážnějších případech může dojít i k poškození svěrače v konečníku, což vyústí v inkontinenci stolice. Nástřih má za cíl tomu všemu zabránit.

 

Prevence: Ačkoliv nutnosti provedení epiziotomie nemůže žena zcela zabránit, může se o určitou prevenci pokusit. Doporučují se cviky na posílení svalstva pánevního dna (např. Kegelovy cviky) a masáž hráze v těhotenství.

 

Indikace: Nástřih se provádí u žen rodících přirozenou cestou (logicky nikoliv při císařském řezu), kdy je riziko vzniku poškození tkání při zevním okolí porodních cest. Důvodem může být nadměrná velikost dítěte, málo uvolněné svalstvo hráze a celá další řada gynekologicko-porodnických komplikací, které narušují zdárný průběh porodu.

 

Nevýhody: Některé ženy si stěžují na bolestivost s odstupem po provedení nástřihu a někdy jsou stížnosti na subjektivní zhoršení kvality dalších pohlavních styků.

 

Výhody: Výhodou je zabránění vážnému poškození hráze a zejména prevence vzniku trvalé inkontinence stolice při poškození konečníku.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů