Střední mozek (mesencefalon) je horní část mozkového kmene. Jde o velmi krátký úsek, který propojuje koncový mozek s Varolovým mostem. Těsně před středním mozkem je přítomna hypofýza a kříží se zde párový zrakový nerv a zraková dráha pak probíhá po obou stranách středního mozku směrem dozadu. Zezadu je střední mozek spojen horními pedunkuly s mozečkem.

Skrze střední mozek probíhá Sylviův kanálek propojující třetí a čtvrtou mozkovou komoru a střední mozek je jím pomyslně rozdělen na přední (pedunculus cerebri) a zadní část (tectum - čtverohrbolí).

Schéma - velmi zjednodušený řez středním mozkem (párový pedunculus cerebri je vepředu, tectum je vzadu)

 

Význam středního mozku

Podobně jako jiné části mozkového kmene, i střední mozek má důležitou převodní funkci. Prochází tudy nervové signály mezi vyššími mozkovými centry na straně jedné a dolními částmi mozkového kmene a míchou na straně druhé.

Kromě toho je ve středním mozku přítomna řada jader šedé hmoty. Patří mezi ně například některá jádra hlavových nervů, některá jádra retikulární formace a další jádra.

Jádra místních hlavových nervů zahrnují:

 

Tectum je zapojeno do sluchové a zrakové dráhy.

Kromě toho - a to je velice důležité - je v mesencefalu přítomna substantia nigra, která je součástí extrapyramidového systému a je důležitá pro kontrolu volních pohybů. Substantia nigra je významná kvůli produkci dopaminu a je funkčně spojena s bazálními ganglii.

V blízkosti substantia nigra na obou stranách mesencefala najdeme větší jádro známé jako nucleus ruber. Bývá červené díky vysokému obsahu železa, nervovými vlákny je napojeno na řadu jiných oblastí mozku i míchy a podílí se taktéž na kontrole volních pohybů končetin.

 

Proč je to důležité?

  • Existuje několik neurologických syndromů vznikajících při poškození částí středního mozku. Jsou dosti složité a vzhledem k lokálním hlavovým nervům bývají jejich typickou součástí poruchy pohybu očí. Těžké poškození středního mozku nicméně obvykle vede ke smrti (což je typické i pro další části mozkového kmene).

  • Zcela specifické je postižení substantia nigra a její produkce dopaminu, které je podstatou rozvoje Parkinsonovy nemoci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů