Nervus opticus (zrakový nerv) je párový nerv, který je II. hlavovým nervem. Jde o čistě senzorický nerv, který vede smyslové zrakové informace z oka do mozku. Neurony jsou přítomny v sítnici a jejich nervová vlákna se sbíhají ve vlastní nerv. Místo na sítnici, kde nerv začíná označujeme jako papila zrakového nervu. Nervus opticus vystupuje z oka a míří k mozku. Na spodině lebeční před hypofýzou se oba optické nervy kříží a toto křížení označujeme jako chiasma opticum. Po překřížení optické nervy pokračují dále do mozku.

 

Zajímavosti

  • Hned po výstupu nervus opticus z oční koule je nerv krytý dvěma obaly, které přechází do mozkových plen. Z toho důvodu se zdá, že nervus opticus je vývojově v podstatě párovou mozkovou výchlipkou.

  • V chiasma opticum se sice kříží optické nervy, ale ne všechna jejich vlákna. Kříží se jen nervová vlákna jdoucí z mediálních částí sítnice. Proto v případě růstu nádoru hypofýzy dojde při útlaku chiasma opticum nejprve k výpadku zevních polovin zorného pole na obou očích (oboustranná bitemporální hemianopsie). Nejlépe to lze pochopit z obrázku.

Schéma ukazující chiasma opticum a částečné křížení vláken. Pokud by v hypofýze začal růst nádor, jako první budou utlačena "červená" vlákna. Tato vlákna vedou informace z mediální části sítnice, která v daném oku zajišťuje zevní zorné pole (černé šipky ukazují směr světelných paprsků dopadajících na sítnici).

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů