Nervus trochlearis je poměrně krátký párový nerv, který se počítá mezi hlavové nervy (je to IV. hlavový nerv). Vystupuje z horní části mozkového kmene, prochází dopředu skrze sinus cavernosus a nakonec vstupuje do očnice. Nervus trochlearis vede somatomotorická vlákna pro jediný sval – musculus obliquus superior, který hýbe oční koulí směrem dolů a laterálně.

 

Pozn.: Jako zajímavost lze uvést, že během svého průběhu se nervová vlákna pravého a levého nervus trochlearis kříží.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů