Mozeček (cerebellum) je specifická část mozku, která je uložena v zadní jámě lební. Před mozečkem se nachází čtvrtá komora mozková a mozkový kmen. Nad mozečkem najdeme zadní část koncového mozku. S mozkovým kmenem je mozeček propojen třemi výběžky označovanými jako mozečkové pedunculy, v nichž probíhají nervová vlákna do- a z mozečku.

Stavba mozečku do určité míry v některých ohledech připomíná stavbu koncového mozku. Na mozečku můžeme rozlišit dvě hemisféry a uprostřed nich je plochá část nazývaná vermis. Při řezu mozečkem je patrné, že na okrajích se nachází korová šedá hmota (neurony). Ve středové části se nachází zejména bílá hmota (nervová vlákna), ale najdeme zde i jádra tvořená šedou hmotou.

 

Cévní zásobení mozečku

Mozeček je tepennou krví zásoben třemi páry tepen. Jde o arteria superior cerebelli (odstupuje z arteria basilaris), arteria anterior inferior cerebelli (odstupuje z arteria basilaris) a arteria posterior inferior cerebelli (odstupuje ze stranově příslušné arteria vertebralis).

 

Funkce mozečku

Mozeček má zejména funkci v řízení volních pohybů. Volní pohyby jsou vytvářeny v šedé kůře koncového mozku, ale v mozečku dochází k jejich správné koordinaci, načasování a zvyšování jejich přesnosti. Kromě toho se mozeček podílí na učení motoriky a udržování rovnováhy.

 

Proč je to důležité?

  • Typickým příznakem vznikajícím při poškození mozečku je mozečková ataxie. Dochází u ní k poruše koordinace pohybů včetně poruchy správně pohyby zacílit a včetně přestřelování pohybů. Součástí ataxie bývají i poruchy artikulace a poruchy rovnováhy. Klasickou příčinou mozečkové ataxie je těžší intoxikace alkoholem. Více informací o ataxii najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů