Nervus oculomotorius je česky známý jak okohybný nerv. Jde o párový III. hlavový nerv, který začíná v mozku, směřuje skrz sinus cavernosus k oku a v očnici se větví na menší nervy. Jak název napovídá, je to nerv, v němž dominují somatomotorická vlákna ovládající většinu příčně pruhovaných okohybných svalů umožňujících pohyby oční koule.

Kromě toho funguje nervus oculomotorius jako „nosič“ parasympatických vláken, které jdou spolu s nervem a odstupují z něj až v očnici do ganglion ciliare, odkud po přepojení vedou krátká parasympatická vlákna do oka. Tato parasympatická složka inervuje hladké svaly ovládající šíři zornice a akomodaci čočky.

 

Proč je to důležité?

  • Jednostranné narušení nervus oculomotorius se celkem logicky projeví poruchou hybnosti jednoho oka. Nervus oculomotorius, jak bylo řečeno výše, ovládá skoro všechny okohybné svaly. Jeden důležitý sval (musculus rectus lateralis) je nicméně inervován VI. hlavovým nervem (nervus abducens) Tento sval při poruše nervus oculomotorius převáží a stočí postižené oko směrem ke stranově příslušnému uchu a důsledkem je divergentní strabismus (divergentní šilhání).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů