Mikrobiologie (ZS)

Mikrobiologie probíhá v podstatě podobně jako v letním semestru 2. ročníku, tj. nepovinné přednášky a 1týdenní blok odpoledních cvičení. Z jednotlivých cvičení se dělají protokoly a za jejich vypracování + účast na cvičeních dostanete zápočet. Protokoly nepřikládám, protože nám náš vedoucí praktik, as. Halada, který to bral nějak moc vážně, přikázal vypracovávat je rukou a nikoliv na počítači. Samotný předmět je na konci zimního semestru zakončen zkouškou.

Pokud jde o přednášky, tak ty nebyly vůbec špatné a pokud máte smysl pro humor a chcete se bavit, choďte na přednášky pana doc. Součka. Sedněte si přitom v posluchárně někam doprava a nahoru, protože doc. Souček se rád vyptává lidí vlevo a s oblibou jim vynadá, když něco neví. Zaručeně se s ním a jeho osobitým projevem budete bavit a kupodivu si odnesete docela dost znalostí. Po jeho zcela vážně míněné otázce na jednu slečnu: „Kolegyně, máte kozy?“ (pro upřesnění se opravdu ptal na zvířata ohledně nějaké antropozoonózy, zřejmě klíšťové encefalitidy přenášené kozím mlékem), byla polovina posluchárny (která na přednášky moc nechodila) poměrně vyvedena z míry, zatímco my zkušenější jsme se málem váleli smíchy pod lavicemi.

 

Zkouška: Byla jako obvykle složena ze 2 částí- praktické a ústní. Praktická část spočívala v tom, že vám zkoušející ukázal nějakou bakteriální kulturu, kterou vy jste pak popisovali (typ agaru - počet kolonií - jejich barva - jejich tvar - případná hemolýza ano/ne a nakonec si tipnout, o jaký druh bakterií asi jde). Tady jsou ty bakteriální kultury vyfocené, aspoň něco. Mimo kolonií vám třeba ukázali nějaký přístroj v laboratoři nebo krátkou/dlouhou pestrou řadu a zeptali se vás na jejich funkci apod. Jsou to věci, které se probírají na ono týdnu mikrobiologických cvičení, takže žádný strach.

Ústní část nebyla velký problém, doc. Pavlík a Julák jsou naprosto v pohodě. Doc. Julák si často rád projede větší část mikrobiologie, ale v úplných základech a má moc rád mykobakterie.

Strach jsme měli z pana doc. Součka, který docela vyhazoval a nikdo k němu nechtěl. V den zkoušky paní sekretářka nechala první příchozí studenty si vybrat, ke komu půjdou a tak bylo na ústavu třeba už hodinu před oficiálním začátkem dost studentů s přáním, že k panu docentovi Součkovi fakt ne. Nedávno jsem slyšel, že pan docent naprosto zbenigněl, ale nemohu se k tomu blíže vyjádřit.


Materiály:

Podařilo se mi získat velmi kvalitně vypracované otázky od kolegyně Michaely Staré.


Od kolegyně Petry Gottvaldové jsem dostal vynesené testy, které se píší na prvním praktiku a ukázku seminární práce.
 

Našel jsem na notebooku nějaké vypracované materiály bůhví od koho (nikoliv vypracované otázky), mimoto vám dávám k dispozici mnou vypracovaný tahák. Celá mikračka na dvou A4 drobným písmem, bohužel není zcela dokončený. No ale neberte to, když je to zadarmo.

Tady jsou velmi stručně vypracované otázky s velikostí písma 7. Může to být užitečné.

Na této stránce najdete perfektní přehled hlavních antibiotik.

 

Verdikt: Řekl bych, že mikrobiologie je nejdůležitějším a obsahově nejrozsáhlejším předmětem v zimním semestru 3. ročníku. Znalosti z ní však využijete v mnoha dalších předmětech, zejména v infekci v 5. ročníku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů