Zapsat se můžete na hromadném zápisu, nebo (pokud uvedete dobrý důvod, pro který se nemůžete hromadného zúčastnit) vám může být vaší příslušnou studijní referentkou na studijním oddělení povolen zápis individuální. Po tom, co jsem při zápisu do prvního ročníku musel vystát několika hodinovou frontu v teplotách kolem 30°C, jsem už na hromadný zápis nikdy více nešel.

 

K zápisu do vyššího ročníku musíte s sebou mít index se správně zapsanými zápočty a zkouškami a navíc k tomu paní referentka pro 2. a 3. ročník po nás chtěla i vytisknutý seznam splněných předmětů ze SISu, ten ale asi stoprocentně nutný být nemusí. V SISu ale musíte mít všechny předměty zapsané jako splněné. To už nutné je a každá referentka si to ověří. Pokud vám někdo zápočet nebo zkoušku do SISu omylem nezapíše, máte smůlu a zapsáni nebudete. I když s sebou máte svůj index, kde máte onen zápočet či zkoušku zapsaný, je to paní referentce při zápisu jedno a bez všech zkoušek a zápočtů v SISu vás prostě do dalšího ročníku nezapíše. Mě se to stalo po 2. ročníku, kdy mi chybl zápočet z tělesné výchovy. Nahánět pak o prázdninách pracovníky tohoto ústavu a žádat je o zapsání do SISu byl heroický výkon.Po přdložení indexu dostanete papír se seznamem předmětů budoucího ročníku, které si zapíšete do indexu. Není ovšem od věci zmínit, že se každoročně někdy koncem prázdnin objeví stejné seznamy na internetových stránkách 1. LF UK, a když si je do indexu přepíšete předem, ušetříte pak na studijním oddělení sobě i úřednicím cenný čas. Až budete mít všechno vyplněno a zkontrolováno, dostanete do indexu potvrzení o zápisu a jednoroční kupon, který pak nosíte u svého ptůkazu studenta.

 

Při přechodu z 1. do 2. ročníku po vás na studijním mohou chtít potvrzení o provedení tuberkulinového testu, případně o očkování proti TBC. Při postupu z 2. do 3. ročníku totéž plati o očkování proti hepatitidě B. 

 

Pokud jde o zápis do 1. ročníku, tak tam pokud si dobře pamatuji, budete potřebovat pouze potvrzení o přijetí. Index byste měli dostat při zápisu. 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů