Pokud jste na naší fakultě noví, je tento krátký text určený vám. Jedná se v podstatě jen o jednu moji konkrétní prosbu a o poděkování. Všechny obecné informace o fakultě i o studiu na VŠ obecně najdete ve složce Několik slov úvodem.

 

Prosba - Tyhle stránky tvořím už mnoho let, daly mi opravdu hodně práce a jsem si jistý, že v nich najdete mnoho užitečného, co vám alespoň o trochu ulehčí život na naší milované fakultě. Na druhou stranu bych si za to od vás něco zasloužil. Moje přání (lépe řečeno požadavek) je jednoduchý a snadno splnitelný.

Rád bych totiž, abyste mi na můj e-mail posílali veškeré podstatné novinky a změny ve výuce, které na mých stránkách budou zastaralé. Já již fakultu opustil a tím jsem ztratil prakticky jakýkoliv přehled o tamních novinkách. Jistě vám neublíží věnovat mi tu a tam trochu svého času a poslat mi o případných změnách krátký odstaveček o několika větách. Stejně tak budu vděčný za jakékoliv materiály vztahující se ke studiu (testy, vypracované materiály apod.), které mi pošlete.

Pokud mi trochu pomůžete, budu schopný tyto stránky aktualizovat a udržet jejich informační hodnotu i pro další generace mediků na 1. LF UK. Pokud budete stránky jen pasivně využívat, tak web během pár let zastará a bude pro mediky k ničemu. Více než kde jinde tady platí stará pravda, že jaké si to uděláte, takové to budete mít. Já přispěji slibem, že dokud budu živ a zdráv, nebudu vaše příspěvky ignorovat, ale budu se svědomitě snažit je do webu implementovat. Nezapomněl jsem, jak tvrdý dokáže být život mediků a mediček, a už jen proto se vám alespoň takhle budu snažit pomáhat. Další část této stránky bych pak rád využil k poděkování komukoliv, kdo mi se stránkami výše zmíněným způsobem pomohl.

 

Poděkování:

2024: Velice děkuji panu docentovi dr. Davidovi Zogalovi Ph.D. za výbornou aktualizaci informací o předmětu Nukleární medicína ze 4. ročníku

***

2022-2024: Děkuji kolegovi M. S. za řadu textů o předmětech ve 3. a 4. ročníku

***

05/2021: Děkuji kolegyni Kateřině Frankové za vypracované otázky z genetiky pro studenty 2. ročníku

***

05/2021: Děkuji kolegovi Mirko Spurníkovi za informace o letních pitvách a za nové informace o Latině pro studenty 1. ročníku

***

07/2020: Děkuji kolegyni Michaele Králové za aktualizaci informací pro začínající studenty 1. ročníku

***

06/2019: Děkuji kolegyni H. H. (na vlastní přání anonymně) za informace k řadě předmětů z 1. ročníku

***

11/2018: Děkuji kolegyni Kristýně Lavické za novinky v předmětu Pediatrie (6. ročník)

***

11/2017: Děkuji kolegyni Kristýně Vochoskové za vypracované materiály k Hygieně a epidemiologii (5. ročník)

***

05/2017: Děkuji kolegovi Tomášovi P. Mirchimu za informace k předmětu Primární péče (4. ročník) a za materiály k předmětu Biochemie první paralelky (2. ročník)

***

12/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za řadu aktuálních informací o předmětech z 5. ročníku (revmatologie, rehabilitace, psychiatrie a pneumologie).

***

11/2016: Děkuji kolegovi Danielovi Dvořákovi za výborně sepsané aktuální informace o předmětu Psychologie a etika (4. ročník).

***

10/2016: Děkuji kolegovi Danielovi Dvořákovi za informace o předmětu Patobiochemie a za vypracované otázky k tomuto předmětu.

***

07/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za řadu informací o Dermatovenerologie včetně vypracovaných otázek a vynesených testů.

***

06/2016: Děkuji kolegyni Adriáně Steinhübelové za zaslání vypracovaných otázek do Neurologie a Psychiatrie (5. ročník).

***

06/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za řadu informací o předmětech ve 4. ročníku a za vypracované otázky ze stomatologie.

***

04/2016: Děkuji kolegyni V. U. (na její žádost pouze iniciály) za nové vypracované otázky do psychologie ve 4. ročníku.

***

03/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za řadu informací o předmětech ve 4. ročníku a za vypracované otázky z nukleární medicíny.

***

03/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za informace k hygieně a zejména za vypracované testy z primární péče. Dále děkuji kolegovi Martinovi Černému za materiály k biofyzice.

***

02/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za magistraliter recepty a odkaz na zpracovaná antibiotika (mikrobiologie a farmakologie).

***

01/2016: Děkuji kolegyni Daně Hatoňové za zaslání vypracovaných otázek z genetiky

***

01/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za spoustu materiálů z mikrobiologie a patologie.

***

10/2015: Děkuji kolegovi pod s nickem Med-student a kolegyni M.R. (nepřejí si být jmenováni) za řadu informací o prvním ročníku, zejména o histologii a biofyzice.

***

05/2015 a 09/2015: Děkuji kolegyni Karolíně Havlové za informace o novinkách v biochemii, angličtině, ošetřovatelství a biofyzice.

***

07/2013: Obrovské díky kolegovi Ondřeji Přímanovi za vyčerpávající novinky o 1. a 2. ročníku včetně záslání řady zajímavých studijních materiálů

***

08/2012: Děkuji kolegovi Michalu Tiepovi za informace pro začínající studenty.

***

06/2012: Velice děkuji kolegyni Michaele Staré, která úspěšně ukončila studium na 1. LF, která mi laskavě poslala obrovské množství vypracovaných otázek z řady předmětů (patologie, interna, biochemie, fyziologie, biofyzika a mnoha, mnoha dalších).

***

06/2012: Děkuji kolegyni Vendule Bohoňkové za rozsáhlé informace o anatomii a histologii a kolegyni Dianě Klimánkové za doplňující informace o histologii.

***

02/2012: Děkuji kolegyni Janě Šejnové za informace o Praktické mikroskopii

***

01/2012: Děkuji kolegyni Janě Šejnové za informace o Histologii a o Anatomii.

***

08/2011: Děkuji kolegům Adamovi KráloviFrantišku Vaňáskovi za informace o změnách v rozpisu předmětů a speciálně Adamovi za doplňující informace o Benckovinách. 

***

07/2011: Děkuji kolegyni Iloně Steinbauerové za informace o výuce chemie v 2. ročníku

***

11/2010: Děkuji kolegům Tomášovi Brožkovi , Daniele ZázvůrkovéMatějovi Slovákovi za informace o Klinické anatomii ve 4. ročníku

***

11/2010: Děkuji kolegyni MUDr. Lence Mrázové za informace o chirurgické stáži Na Bulovce

v 6. ročníku

***

10/2010: Děkuji kolegyni Katce Jandové za řadu nových informací o 1. ročníku

***

10/2009: Děkuji kolegyni Tereze Tvrdíkové za upřesňující informace o Biofyzice.

***

10/2009: Děkuji kolegyni Karolíně Vocetkové za nové informace o předmětu Primární péče.

***

09/2009: Děkuji kolegyni Zdeňce Rohovcové za upřesňující informace o 4. ročníku (stomato, oční, chirurgie)

***

08/2009: Děkuji kolegovi Radkovi Pondělíčkovi za nové informace o 2. a 3. ročníku

***

08/2009: Děkuji kolegyni Lence Nožkové za zpřesňující informace o anatomii.

***

05/2009: Děkuji kolegovi Adamovi Královi za informace o druhém ročníku - zejména za zpřesňující info o testu z fyziologie, za informace o chemii pro 1. paralelku, o zrušených přednáškách z etiky a za to, že mi poslal popis k předmětu Biologie buňky.

***

05/2009: Děkuji kolegovi Honzovi Papíkovi (4. ročník) za obsáhlý text o předmětech ve 1-4. ročníku. Jeho části jsem využil k aktualizaci informací o těchto předmětech.

***

04/2009: Děkuji paní odb. as. MUDr. Jitce Petanové CSC. z ústavu imunologie, že mi poslala e-mail s informacemi o novém uspořádání předmětu Imunologie (3. a 4. Ročník)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů