Propedeutika zobrazovacích metod (ZS)
 

Propedeutika zobrazovacích metod je relativně nový předmět (2018), který je pro nás staré dinosaury značně neobvyklý. Je za něj odpovědný Ústav biofyziky a Ústav radiologie a probíhá formou e-learningového kurzu (což mé generaci zvyklé na prezenční studium zavání herezí a čarodějnictvím). Vstup do kurzu dostávají studenti začátkem října. Přednášek je 14 a na ukázku je najdete pod odkazem hned v úvodu tohoto textu (ovšem jejich absolvování na stránkách ústavu se do kurzu nezapočítává).

Bližší informace o předmětu najdete zde (pdf).Závěr: Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který má podobu písemného testu. Testy se píší hromadně v prosinci a lednu.

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů