Nervus accessorius je XI. hlavový nerv. Stejně jako ostatní hlavové nervy je i on párový a začíná na boční straně prodloužené míchy.  Nerv je primárně somatomotorický. Má dvě hlavní větve. Ta první inervuje dva důležité příčně pruhované svaly krku - musculus sternocleidomastoideusmusculus trapezius. Druhá větev probíhá spolu s nervus vagus a motoricky inervuje většinu svalů hrtanu.

Zajímavost: Nerv je ve svém průběhu částečně tvořen i částí nervových vláken z krčních míšních nervů C1-C6.

 

Proč je to důležité?

  • Poškození nervus accessorius není až tak časté, ale pokud k němu dojde, objeví se problém s rotací hlavy a s pokrčením ramene na postižené straně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů