Nervus facialis (lícní nerv) je VII. hlavový nerv. Jde o poměrně mohutný nerv, který obsahuje více typů nervových vláken. Začíná v mozkovém kmeni, prochází některými otvory uvnitř lebky a vystupuje z lebky pod ušním boltcem a prochází skrze příušní žlázu. V příušní žláze se pak rozděluje na menší větve.

 

Nervová vlákna nervus facialis

Somatomotorická – Somatomotorická vlákna dominují, nervus facialis je primárně motorický nerv, který inervuje mimické svaly včetně svalů ovládajících pohyby rtů a umožňujících zavření očních víček. Při narušení nervus facialis jsou právě motorické důsledky nejvíce patrné. Kromě toho inervuje nervus facialis jeden ze svalů upínajících se na drobné kůstky středního ucha (musculus stapedius).

Somatosenzitivní – Nervus facialis vede do mozku informace o citlivosti z větší části zevního zvukovodu, z ušního boltce a některých dalších tkání.

Parasympatická – Cestou nervus facialis probíhají parasympatická vlákna do ganglion pterygopalatinum a ganglion submandibulare. V těchto gangliích se signály přepojují a postgangliová vlákna z nich směřují do slzné žlázy a žlázek dutiny ústní (z ganglion pterygopalatinum) a do podčelistní slinné žlázy (z ganglion submandibulare).

Chuťová – Nervus facialis vede chuťové informace ze stranově příslušných předních dvou třetin jazyka. Tyto informace jsou vedeny jednou z větví nervus facialis, která se označuje jako chorda tympani.

 

Proč je to důležité?

  • Klinicky se může vyskytnout obrna lícního nervu. Většinou se setkáme s periferní obrnou, která postihne průběh nervus facialis na jedné straně. V tomto případě dominuje ochrnutí mimických svalů na stranově příslušné polovině obličeje a na této straně jsou potíže s pohyby úst a zavřením očního víčka.

  • S centrální obrnou je to složitější. V tomto případě je obrna obvykle důsledkem cévní mozkové příhody, která poškodí motorické centrum v kůře koncového mozku. V tomto případě dochází „pouze“ k ochrnutí svalů okolo úst na stranově PROTILEHLÉ části obličeje, zatímco pohyby očních víček nebudou výrazněji postiženy.

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů