Nervus hypoglossus je XII. hlavový nerv. Jde o párový nerv, který vede somatomotorická vlákna ovládající pohyb jazyka. Nerv vychází z dolní části mozkového kmene, směřuje dolů a následně se stočí dopředu směrem k jazyku. Nervus hypoglossus inervuje většinu svalů stranově příslušné poloviny jazyka.

Kromě motorické složky nicméně do nervu vstupují i parasympatická (z nervus vagus) a sympatická (z krčních ganglií truncus sympathicus) nervová vlákna určená pro cévy v jazyku.

Další zajímavou věcí je, že část vláken nervus hypoglossus se spojuje s horními krčními míšními nervy za vzniku smyčky nazývané ansa cervicalis. Tato smyčka směřuje dolů do krku a inervuje některé svaly pod úrovní jazylky.

 

Proč je to důležité?

  • Při jednostranném poškození nervus hypoglossus dochází k ochrnutí stranově příslušné poloviny jazyka. Při pokusu o vypláznutí jazyka se jazyk stáčí k postižené straně, protože převládnou zdravé svaly z opačné strany.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů