Nervus glossopharyngeus je párový IX. hlavový nerv a jeho název bychom mohli přeložit jako „jazykově-hltanový nerv“. Odstupuje bočně z dolní části mozkového kmene v oblasti prodloužené míchy, vystupuje z lebky a jeho větve směřují dopředu k jazyku, dolů směrem k hltanu a směrem k uchu.

 

Nerv je dosti složitý a obsahuje více typů nervových vláken:

  • somatomotorická – V nervu probíhají vlákna inervující svaly hltanu. Nervus glossopharyngeus je tak spoluzodpovědný za správný průběh polykání.

  • somatosenzitivní – Nerv vede informace o citlivosti z vnitřní strany ušního bubínku, části hltanu a ze zadní třetiny jazyka (z prvních dvou třetin ji vede nervus facialis).

  • visceromotorická – Nervus glossopharyngeus vede parasympatická vlákna do ganglion oticum, kde se přepojují a odtud parasympaticky inervují příušní žlázu.

  • viscerosenzitivní – Nerv vede informace ze sinus caroticus a z glomus caroticum (informace o krevních plynech a krevním tlaku v arteria carotis interna).

  • smyslová – Nervus glossopharyngeus vede chuťové informace z poslední třetiny stranově příslušné jazyka (z prvních dvou třetin ji opět vede nervus facialis).

 

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů