Chorda tympani je párový nerv, který je větví VII. hlavového nervu (nervus facialis). Probíhá kostí skalní a středouším, má velmi těsný anatomický vztah k bubínku a sluchovým kůstkám. Nerv vede chuťové informace z předních dvou třetin stranově příslušné poloviny jazyka (chuťové informace ze zadní třetiny jsou vedeny cestou nervus glossopharyngeus).

Kromě výše zmíněných senzorických vláken vedoucích informace o chuti do mozku jsou přes chorda tympani opačnou cestou z mozku vedena parasympatické vlákna do ganglion submandibulare. V tomto ganglion se přepojují a následně vedou informace do podjazykové a podčelistní slinné žlázy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů