Cyanóza je označení pro potenciálně závažný příznak, který souvisí s modravým až modrofialovým zabarvením některých částí těla. Cyanózu rozlišujeme na centrální a periferní, přičemž se obě formy mohou u daného pacienta kombinovat.

 

Příčiny: Základní příčinou centrální cyanózy je snížené okysličení krve (tzv. pokles nasycení hemoglobinu kyslíkem). Hemoglobin má při vazbě s kyslíkem barvu spíše červenou, ale neokysličený hemoglobin prosvítá kůží modře. Centrální cyanóza se obvykle vyskytuje u vážnějších onemocnění srdce a plic (srdeční selhávání bez ohledu na jeho příčinu, rozsáhlá plicní embolie, CHOPN, akutní dušení se při vdechnutí cizího tělesa apod.), nebo centrálního nervového systému (poruchy vědomí s útlumem dechového centra). Specifickou příčinou centrální cyanózy jsou vrozené srdeční vady, které způsobí, že se neokysličená krev dostává do systémového krevního oběhu (např. Fallotova tetralogie).

Příčinou periferní cyanózy je zhoršené prokrvení okrajových částí těla s hromaděním odkysličené krve. K tomu může dojít například vlivem prochladnutí nebo při u zhoršeného odtoku žilní krve (hluboká žilní trombóza). Jinak samozřejmě periferní cyanóza často doprovází centrální cyanózu u výše zmíněných stavů.

Pozn.: Stav podobný cyanóze vzniká u kojenců při tzv. methemoglobinemii, kdy je modravé zabarvení kůže dáno vznikem modré a nefunkční formy krevního barviva hemoglobinu. Více najdete v příslušném textu.

 

Projevy: Cyanóza se projevuje modravým zabarvením určitých částí těla. U centrální cyanózy jde o modré zabarvení rtů, obličeje a sliznic, u periferní cyanózy jsou modravé především okrajové části těla (konečky prstů). Centrální cyanóza bývá doprovázena i dalšími příznaky vyvolávajícího onemocnění, jako je dušnost a případně poruchami vědomí (zhoršené prokrvení mozku).

 

Diagnostika: Samotnou cyanózu uvidíme při vyšetření na vlastní oči, snížené okysličení krve u centrální cyanózy můžeme prokázat pomocí pulzní oxymetrie, nebo vyšetřením krevních plynů. Hledáme-li příčinu centrální cyanózy, na prvním místě myslíme na onemocnění srdce a plic (anamnéza, fyzikální vyšetření, ultrazvuk srdce, rentgen plic, spirometrie a případně další vyšetřovací metody dle aktuálního podezření). V případě lokální periferní cyanózy na končetinách je vhodný ultrazvuk k vyloučení trombózy, případně vyšetření cévním lékařem.

 

Léčba: Samotnou cyanózu samozřejmě neléčíme, jde o pouhý příznak. Vyléčíme-li vyvolávající poruchu, vymizí i cyanóza. U centrální cyanózy způsobené kardiorespiračními chorobami většinou velmi rychle pomáhá podání kyslíku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů