Rentgen plic, přesněji řečeno rentgen hrudníku, je vyšetření s dlouhou historií, které má v moderní medicíně stále nezastupitelnou úlohu. Dokáže totiž napomoci v diagnóze celé řady chorob, které se mohou objevit.

 

Princip: Vyšetření se provádí na radiologickém pracovišti ideálně vstoje, eventuálně vleže (nemůže-li se pacient postavit). Pro lepší přehlednost je vhodné osnímkovat pacienta zepředu a z boku (tzv. předozadní a boční projekce). U některých pacientů ve vážném stavu napojeným na přístroje, kteří nejsou schopni převozu na radiologické pracoviště, se může rentgen plic díky mobilním přístrojům udělat přímo na oddělení, kde leží.

 

Indikace: Rentgen plic se dělá často orientačně při přijetí na oddělení a bývá nedílnou součástí předoperačního vyšetření osob nad cca 40 let věku. Zkušený radiolog dokáže z rentgenu vyčíst opravdu hodně, je však nezbytně nutné, aby mu vyšetřovací lékař srozumitelně sdělil charakter obtíží pacienta, případný klinický nález. Rentgen hrudníku může přinést informace o chorobných stavech řady hrudních orgánů, z nichž uvádím jen ty nejčastější:

  • Kosti – I z prostého snímku hrudníku lze najít různé chorobné změny hrudní páteře, například zlomeniny obratlů nebo křivou páteř.

 

Nevýhody: Vyšetření je rychlé a snadno dostupné, jeho vyhodnocení zvládne zkušený radiolog během krátké doby. Jedinou nevýhodou je určitá malá dávka radiace, které je pacient vystaven.

 

Výhody: Při dobré spolupráci lékaře, který o rentgen plic žádá, a radiologa jde o velmi přínosné vyšetření, které může významně napomoci prvotní diagnóze, léčbě a eventuálně dalšímu stanovení vyšetřovacího postupu.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.radiologyinfo.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů