Spirometrie je základním funkčním vyšetřením plic a zároveň jedním z nejpoužívanějších vyšetření v plicním lékařství. Provádí se v ambulancích plicních lékařů a na plicních odděleních v nemocnicích při diagnostice řady nemocí plic.

 

Základní informace: Plíce můžeme vyšetřit rentgenem nebo CT vyšetřením, to však ukazuje pouze anatomický obraz. Mnohdy nás však nezajímá obraz plic, ale spíše to, jak plíce pracují. A právě spirometrie o jejich funkci vypovídá.

 

Indikace: Vyšetření pomůže zejména při diagnózách a stanovení tíže CHOPN a astmatu. Dále umožňuje hodnotit plicní funkce u plicních fibróz, cystické fibrózy a u pacientů s rakovinou plic před zvažovanou operací (i pooperačně). Přínosné může být spirometrické vyšetření při dušnosti nejasné příčiny, kdy není pravděpodobná srdeční příčina.

 

Příprava: K vlastnímu vyšetření není třeba zvláštní přípravy, vhodné je jistě před vyšetřením nekouřit.

 

Provedení: Vlastní test se provádí pomocí přístroje zvaného spirometr. Existuje více typů těchto přístrojů, v zásadě však jde vždy o přístroj s trubicí, na kterou se nasadí náustek , který si pacient dá do úst. Nos se při tom ucpe speciálním kolíčkem a pacient pak ústy dýchá do přístroje. Po chvíli normálního dýchání lékař pacienta jednou či vícekrát požádá o maximální nádech a výdech a maximální možný nádech, který má být následován co nejrychlejším maximálním možným výdechem. Ze všech zjištěných hodnot rychlosti a objemu vdechovaného a vydechovaného vzduchu vytvoří spirometrický přístroj tzv. dechové křivky. Tyto křivky jsou pak základem pro zhodnocení funkce plic a bližšímu určení typu a tíže jejich onemocnění. Vyšetření se někdy provádí u pacientů s již vyšetřeným onemocněním plic před- a po podání léků na roztažení průdušek, aby se zhodnotil jejich efekt na funkci plic.

 

Nevýhody: Vyšetření nemá výrazné nevýhody a ve většině případů pro hodnocení plicní funkce postačuje. Někdy však musí být doplněno dalšími složitějšími funkčními vyšetřeními plic. Hlavní nevýhodou je, že k správnému zaznamenání a vyhodnocení dechových křivek je nutná aktivní účast pacienta při vyšetření, což může být někdy problém (např. děti, osoby s poruchami vědomí apod.).


Zdroje
https://www.healthline.com
http://breathe.ersjournals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů