Fallotova tetralogie je jednou z častějších vrozených vad srdce, které se projevují již v dětském věku a mohou své nositele ohrozit na životě. Může se vyskytovat samostatně nebo být komplikována i dalšími srdečními vadami. Naštěstí v dnešní době již existují možnosti účinné chirurgické léčby.

 

Příčiny: Porucha je vrozená a vzniká již při nitroděložním vývoji plodu. Je častější u mužského pohlaví a na jejím vzniku se zřejmě podílí kombinace genetických faktorů a zevních vlivů. Podstatou poruchy jsou čtyři anatomické odchylky srdce:

  • porucha celistvosti přepážky mezi komorami
  • zúžení plicnice (tepna vedoucí krev do plic k okysličení)
  • zmohutnění svaloviny pravé komory
  • změna odstupu aorty (nachází se více vpravo nad narušenou mezikomorovou přepážkou)

 

Projevy: Za normálních okolností teče odkysličená krev z pravé komory do plicnice, odtud do plic, kde se okysličí a pak se vrací do levé poloviny srdce. Z levé komory pak okysličená krev aortou odtéká do zbytku těla a roznáší živiny a kyslík do tkání. V případě Fallotovy tetralogie se odkysličená krev z pravé komory dostává do aorty, což je dáno chyběním přepážky mezi komorami, bližším anatomickým vztahem aorty k pravé komoře i zúženou plicnicí, která klade proudu krve zvýšený odpor. Přítomnost vysokého podílu odkysličené krve způsobuje modravé zabarvení tkání (odborně cyanóza) - například obličeje, rtů, sliznic, končetin apod. Kromě toho je přítomna únava a snadné zadýchávání se, mohou nastat náhlé záchvaty dušnosti se zmodráním a ztrátou vědomí. Při dlouhodobém trvání nemoci se objeví paličkovité prsty.

 

Diagnostika: Důležité je fyzikální vyšetření nemocného (obvykle bývá slyšitelný výraznější srdeční šelest), podezření většinou stanoví dětský lékař. V případě podezření je nutno provést ECHO srdce, které zobrazí anatomii i funkci srdce a objeví přítomné vady.

 

Léčba: Bez léčby se postupem času rozvine srdeční selhání při neúměrném zatížení pravé srdeční komory, Fallotova tetralogie usmrtila více než 2/3 neléčených nemocných před desátým rokem věku. V dnešní době se již ovšem provádí kardiochirurgické zákroky, které v rámci možnosti vedou k normalizaci anatomických a funkčních poměrů v srdci, a tím výrazně zlepšují prognózu. Lidé po operaci pochopitelně zůstávají ve sledování kardiologických ambulancí.

 

Zdroje
https://www.heart.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů