Pulzní (pulsní) oxymetrie je poměrně rychlá, dostupná a užitečná vyšetřovací metoda, která nás orientačně informuje o okysličení krve vyšetřovaného jedince.

 

Význam: Hlavní význam pulzní oxymetrie je rychlé ověření saturace kyslíkem u pacienta udávajícího dušnost nebo u pacienta s cyanózou. Zjistíme-li u subjektivně dušného člověka saturaci 100%, obvykle to znamená, že můžeme být relativně klidní. Na druhou stranu zjištění saturace např. 75% je v takovém případě důvodem pro rychlé zaléčení vyvolávající příčiny dušnosti a podání kyslíku. Stavy se sníženou saturací zahrnují především onemocnění srdce a plic (selhávání srdce, plicní embolie, CHOPN, plicní fibróza, rozsáhlé zápaly plic a další), mohou se však objevit i u nemocí mozku postihujících dechové centrum.

 

Princip: Vyšetření využívá přístroje, který se označuje jako pulzní oxymetr. Přístroj je malý, snadno přenosný a jeho součástí je speciální senzor, který se připevní na některou z okrajových částí těla, typicky na některý z prstů ruky, nebo na ušní lalůček. Senzor vysílá skrz tkáň úzký paprsek infračerveného a červeného světla a zjišťuje, jak prochází skrz prokrvenou tkáň. Platí, že průchod světla tkání poměrně úzce souvisí s množstvím okysličeného hemoglobinu. Hodnoty se následně v přístroji relativně složitě propočítávají, pro zběžné pochopení to již nicméně není důležité.

Přístroj dokáže zjistit saturaci hemoglobinu kyslíkem a na displeji ukáže číselnou hodnotu, která může teoreticky dosahovat 0-100%. Saturace znamená, kolik procent molekul hemoglobinu z celkového počtu nese kyslík, a snížená saturace hemoglobinu tak orientačně vypovídá o sníženém množství kyslíku v krvi (tzv. hypoxémii) a poruchách procesu dýchání. Normální saturace u dospělého člověka se obvykle pohybuje mezi 95-100%. Hodnoty saturace pod 90% jsou podezřelé a saturace pod 80% již obvykle znamená selhávání respirační soustavy. Jako bonus dokáže řada pulsních oxymetrů měřit i tepovou frekvenci, která bývá druhým číslem na displeji. Hodnota čísla odpovídá počtu tepů za minutu (normálně cca 60-90).

 

Nevýhody: Pulzní oxymetrie je pouze orientační metoda a mnohdy může být nesprávně interpretována. Například je-li místo, kam přiložíme senzor špatně prokrvené, může být saturace kyslíku neměřitelná. Na druhou stranu je celkem známá věc, že při otravě oxidem uhelnatým bývá zjištěná saturace zdánlivě normální. Problémem je i vyhodnocení normální saturace u silně dušného člověka, který je chudokrevný (tj. má nedostatek hemoglobinu). Přístroj měří pouze procentuální poměr okysličeného hemoglobinu k celkovému hemoglobinu, ale absolutní množství hemoglobinu určit nedokáže.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů