Astrup (ASTRUP) je vyšetřením tepenné (či kapilární krve), které nám umožňuje zjistit koncentrace krevních plynů a stav acidobazické rovnováhy organizmu.

 

Indikace: Vyšetření Astrup provádíme tehdy, když máme podezření na rozvrat vnitřního prostředí organizmu se vznikem překyselení a poklesem pH (acidóza) nebo naopak se zvýšením pH (alkalóza). Stejně tak bychom měli Astrup provádět v situacích, kdy může dojít k vážnějším změnám koncentrace krevních plynů. Z častých stavů, kdy Astrup nabíráme, jde o dekompenzovanou cukrovku, akutní a chronické selhání ledvin, selhávání jater, těžší formy srdečního selhávání, vážnější formy plicních chorob (CHOPN, plicní fibróza apod.) a případy laktátové acidózy. Astrup je samozřejmě indikován u podezření na přítomnost cyanózy.

 

Odběr krve: Je vhodné odebrat vzorek tepenné (arteriální) krve, který se odesílá do laboratoře. Ideálním místem odběru je zápěstí, kde je dobře přístupná radiální tepna (arteria radialis). O něco méně přesné je vyšetření vzorku kapilární krve, který lze získat například z bříška prstu, nebo z ušního lalůčku.

 

Hodnocení: Astrup nám pomůže určit hodnotu pH v krve, parciální tlak kyslíku (paO2), parciální tlak oxidu uhličitého (paCO2), koncentraci hydrogenuhličitanu (HCO3-) a parametr známý jako Base Excess (BE).


 
pH – Normální pH v organizmu se pohybuje mezi 7,36-7,43. Pokles pod tyto hodnoty označujeme jako acidózu a naopak zvýšení nad horní hranici normy označujeme jako alkalózu. Oba stavy mohou být škodlivé a přečíst si o nich můžete v příslušných textech.

paCO2 – Normální hodnoty se pohybují mezi 4,8-5,8 kPa. Zvýšenou hodnotu označujeme jako hyperkapnii a sníženou hodnotu jako hypokapnii.

paO2 – Normální hodnoty se pohybují mezi 10-13 kPa. Varovný je pokles paO2, který označujeme jako hypoxémii, protože může vést ke zhoršenému okysličení tkání.
 
HCO3- – Normální hodnoty se pohybují mezi 22-26 milimoly na litr (mmol/litr). Snížená hodnota značí, že organizmus se brání proti překyselení a že je ohrožen metabolickou acidózou. Naopak zvýšená hodnota se vyskytuje u stavů, které mohou přejít do metabolické alkalózy.
 
BE – Tento parametr můžeme česky označit jako „přebytek bazí (zásaditých látek)“. Značí nám o kolik je v těle víc zásaditých látek oproti kyselým látkám. Normální hodnota je od -3 do 3 mmol/l. Pokles BE pod -3 znamená, že v těle je nadbytek kyselin a naopak zvýšení BE nad 3 znamená přebytek zásaditých látek.
 
 
Význam: Hlavní význam ve vyšetření má samozřejmě pH, které nám pomůže odhalit acidózu a alkalózu. Kromě toho nás nicméně zajímá, zda je porucha vyvolána dýchací soustavou (tj. respirační acidóza / alkalóza), nebo narušením metabolizmu (metabolická acidóza / alkalóza). V tom nám pomohou zejména parametry paCO2 a HCO3-. Odchylka v paCO2 znamená přítomnost poruchy respirační, zatímco odchylka v koncentraci HCO3- znamená přítomnost poruchy metabolické.


Zdroje
https://link.springer.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů