Atrezie pochvy (vaginální atrezie) je soubor vrozených vad pochvy, které můžeme zařadit mezi poruchy pohlavního vývoje. Slovo je odborný termín, který popisuje vrozenou vývojovou vadu, při které se správně nevyvine část některého trubicovitého orgánu, v tomto případě část pochvy.

Příčiny
Příčiny atrezie pochvy nejsou jasné, zřejmě jde o poruchy embryonálního vývoje. Známe několik jasně definovaných syndromů, pro které je atrezie pochvy typická. Nejčastější z nich je tzv. Rokitansky-Mayer-Küster-Hauser syndrom. Tento syndrom lze označit i jako Mülleriánskou agenezi, která je způsobena vývojovou poruchou tzv. Müllerova vývodu, z něhož vzniká podstatná část pohlavního traktu u ženy. Ženám s tímto syndromem chybí děloha a zadní část pochvy.

Specifickým podtypem je tzv. atrezie panenské blány (hymen). Ta je poměrně častá, blána je při ní abnormálně silná a chybí v ní otvory pro odtok menstruační krve.Projevy
Projevy atrezie pochvy závisí na tom, jak je stav těžký. V některých případech je pochva „jen“ zúžená, jindy je rozdělená septem, někdy je dokonce slepě zakončená, nebo výjimečně úplně chybí. Řada případů nemusí být rozpoznána až do puberty, kdy se u dívky nedostaví menstruace. Tedy přesněji řečeno menstruace se dostaví, ale menstruační krev nemůže vytékat, což vede k periodickým bolestem břicha.Diagnostika
Při podezření na vaginální atrezii je nutné gynekologické vyšetření, někdy může zahrnovat i dovyšetření břicha zobrazovacími metodami (nejdostupnější je ultrazvuk, nejpřesnější je magnetická rezonance). Při podezření na vážnější poruchy pohlavního vývoje lze vyšetřit karyotyp.Léčba
Je-li pochva pouze zúžená, lze ji opakovaně rozšiřovat pomocí dilatátorů, při úplném uzávěru se musí provést chirurgické zákroky, které by ji měly zprůchodnit a zajistit co nejpřirozenější tvar (vaginoplastika). Atrezii panenské blány lze snadno vyřešit jejím naříznutím, vzniklým otvorem může menstruační krev volně odtékat.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů