Svaly oka jsou o něco složitější problematikou, než by se mohlo zdát. Patří sem totiž svaly hýbající oční koulí, svaly ovládající čočku a šíři zornice a svaly očního víčka.

 

Svaly hýbající oční koulí

Jde celkem o šest příčně pruhovaných svalů, které se upínají na oční kouli a při své kontrakci s ní hýbají. Označujeme je tedy jako okohybné svaly. Čtyři z nich jsou přímé a dva šikmé. Kromě dvou jsou všechny inervovány III. hlavovým nervem (nervus oculomotorius):

Schéma - okohybné svaly pravého oka zepředu

 

Schéma - okohybné svaly levého oka z boku

 

Svaly ovládající zornici a čočku

Jedná se o tři hladké svaly neovládané naší vůlí. Svou aktivitou mění šíři čočky, což umožňuje zaostřování (akomodace) a šíři zornice (zúžení zornice - mióza, rozšíření zornice - mydriáza):

 

Svaly očního víčka

V očním víčku jsou dva důležité příčně pruhované svaly: 

  • musculus levator palpebrae superioris - Zvedá horní víčko a tím otevírá oko, inervace nervus oculomotorius (III)

  • musculus orbicularis oculi – Jde o kruhovitý sval víčka i oblasti kolem oka, pomáhá pevně zavřít oko, inervace je z nervus facialis (VII).

 

Proč je to důležité?

  • Poruchy okohybných svalů se ztrátou synergie obou očí obvykle projeví dvojitým viděním (diplopie) a šilháním (strabismus). Příčinou bývá poškození příslušných hlavových nervů, případně onemocnění vlastních svalů (např. myasthenia gravis). Více najdete v příslušném textu věnovaném diplopii.

  • Mióza (zúžení zornice) vzniká činností musculus sphincter pupillae v reakci na osvit oka, při podání některých léčiv a návykových látek (typicky opiáty) a při vyřazení sympatiku. Více najdete v příslušném textu.

  • Mydriáza (rozšíření zornice) vzniká činností musculus dilator pupillae v reakci na tmu, při podání některých léčiv a návykových látek (např. marihuana, kokain) a při vyřazení parasympatiku. Více najdete v příslušném textu.

  • Při poruše funkce musculus orbicularis oculi ztratí člověk schopnost pevně zavřít oční víčko. Typicky k tomu dochází při ochrnutí nervus facialis. Při nedovírání víčka dochází k vysychání povrchu oka, což může vést k trvalému poškození rohovky a tím i zraku. Více najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů