Zúžení zornice (odborně mióza) je normální proces. Šíře zornice je ovládána vzájemným působením nervových systému sympatiku a parasympatiku (sympatikus zornici rozšiřuje a parasympatikus ji zužuje), který nejsou ovládány naši vůlí. Za normálních okolností se šíře zornic mění při změnách osvětlení, budou ji však měnit i všechny faktory, které ovlivňují systém sympatiku a parasympatiku. Pro úplnost doporučuji i článek o příčinách rozšíření zornic.

 

Příčiny:

1. Změna osvětlení, pohled do blízka – K zúžení zornic dochází na světle, naopak ve tmě se zornice rozšiřují. K zúžení zornic dojde i při zaostřování při pohledu nablízko.

 

2. Léky a drogy – Celá řada sloučenin ovlivňuje sympatikus a parasympatikus. Vede-li to k převaze parasympatiku, zornice se zužují. Z nejčastěji používaných jsou to opiáty (řada léků užívaných v léčbě bolesti, jako je morfin a jeho deriváty, různá antipsychotika, z drog se jedná typicky o heroin), organofosfáty a některé pesticidy.

 

3. Hornerův syndrom – Tento syndrom je spojen s jednostranným zúžením zornice, poklesem horního víčka a vklesnutím oka do očnice. Je vyvolán poškozením sympatiku. Příčin může být celá řada, poměrně často je zmiňována rakovina plic zasahující vrchol plíce (Pancoastův tumor). Syndrom může způsobit i mozková mrtvice nebo mozkový nádor zasahující některé části mozkového kmene. V mnoha případech zůstává příčina vzniku syndromu nejasná.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů