Rozšíření zornice oka (odborně mydriáza) je normální proces. Šíře zornice je ovládána vzájemným působením nervových systému sympatiku a parasympatiku (sympatikus zornici rozšiřuje a parasympatikus ji zužuje), který nejsou ovládány naši vůlí. Za normálních okolností se šíře zornic mění při změnách osvětlení, budou ji však měnit i všechny faktory, které ovlivňují systém sympatiku a parasympatiku. Pro lepší pochopení doporučuji text o příčinách zúžení zornic.

 

Příčiny:

1. Změna osvětlení, stresové vlivy, pohled do dálky – K rozšíření zornic dochází při snížení osvitu. Naopak na světle se zornice zužují. Podobně k jistému rozšíření zornic dochází ve stresu a při pohledu na dlouhou vzdálenost. Jedná se o naprosto přirozený jev, který ani nevnímáme.

 

2. Léky a drogy – Celá řada sloučenin způsobuje rozšíření zornic. Zcela cíleně tohoto efektu užíváme u tzv. mydriatik, což jsou léky podávané ve formě kapek, které v daném oku vyvolají rozšíření zornice. Využití to má v očním lékařství, kdy je takto „rozkapané“ oko snáze vyšetřitelné. Jako vedlejší nebo nežádoucí efekt vzniká rozšíření zornic při konzumaci některých drog (marihuana, LSD, lysohlávky, kokain, pervitin, amfetaminy) a celé řady léků (četná antidepresiva). Rozšíření zornic způsobují i některé jedy jako například alkaloidy v rulíku zlomocném, durmanu obecném a v tisu červeném.

 

3. Epidurální krvácení – Náhle vzniklé jednostranné rozšíření zornice následující po úrazu hlavy je typické pro epidurální hematom. Jde o tepenné krvácení nad tvrdou plenu mozkovou, které na místě krvácení utlačí okohybný nerv, v němž probíhá parasympatikus pro příslušnou zornici. Narušení parasympatiku způsobí její rozšíření. Jedná se o akutní stav, který bez správné léčby končí smrtí.

 

4. Mozkové mrtvice – Cévní mozkové příhody, které postihnou systém parasympatiku, ovládající zornici mohou způsobit obvykle jednostrannou mydriázu.

 

5. Nitrolební přetlak – K narušení parasympatiku zornic dochází ve všech případech, kdy vzniká nitrolební přetlak. Oboustranná mydriáza nereagující na osvit je v takovém případě spojena s velmi špatnou prognózou, protože znamená těžké a většinou nevratné poškození mozku.

 

Diagnostika: Rozšíření zornic nejasné příčiny by mělo být spojeno s vyšetřením lékařem a mělo by zahrnovat oční a neurologické vyšetření. Jedná-li se o jednostranné rozšíření zornice následující po úrazu hlavy, je nutné okamžité vyšetření lékařem a provedení CT vyšetření mozku k vyloučení, nebo potvrzení epidurálního hematomu.


Zdroje
https://www.allaboutvision.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů