Střední ucho je součást sluchového ústrojí a jde v podstatě o dutinu lokalizovanou v pravé i levé kosti spánkové. Od vnějšího ucha je oddělena bubínkem. 

Uvnitř středního ucha se nachází tři drobné sluchové kůstky, které jsou vzájemně propojené – kladívko (malleus), kovadlinka (incus), třmínek (stapes). Kladívko je spojeno s vnitřním povrchem bubínku a třmínek naléhá na labyrint, který je již součástí vnitřního ucha. Přesněji řečeno se třmínek dotýká otvoru v kostěném labyrintu hlemýždě. Tento otvor je pokryt pouze tenkou blánou a označujeme ho jako oválné okénko (fenestra ovalis).

Z dutiny středouší směřuje mediálně tzv. Eustachova trubice, která bočně ústí do nosohltanu. Toto otevřené spojení pomáhá vyrovnávat tlakové poměry mezi zevním a středním uchem. Sliznice dutiny středního ucha je vystlána jednořadým spíše kubickým epitelem, který pokrývá i vnitřní povrch bubínku. Směrem do Eustachovy trubice se mění na víceřadý cylindrický epitel s řasinkami typický pro dýchací cesty.

 

Svaly středního ucha

Ve středním uchu se vyskytují dva důležité svaly se vztahem ke sluchovým kůstkámmusculus tensor tympani a musculus stapedius.

  • Musculus tensor tympani je napojen na kladívko. Sval je inervován z nervus trigeminus a při zvýšeném hluku okolního prostředí se kontrahuje, čímž pohne s kladívkem a tím více napne bubínek. Tím se snižuje přenos zvuků a chrání se sluchový aparát. 
  • Musculus stapedius je napojen na třmínek. Je inervován z nervus facialis a při své kontrakci pohne se třmínkem, čímž sníží převod zvuků na vnitřní ucho. Sval má chránit sluchový aparát před poškozením velkým hlukem.

 

Funkce středního ucha

Střední ucho má za úkol převádět sluchové podněty přijaté z vnějšího ucha a předat je do vnitřního ucha. Při převodu mezi sluchovými kůstkami dochází k zesílení zvukového podnětu.

 

Cévní a nervové zásobení

Tepenná krev je do středouší přiváděna zejména větvemi arteria carotis externa a z malé části větvemi arteria carotis interna. Žilní krev odtéká především do systému mozkových splavů. Inervace je taktéž komplikovaná, senzitivní informace jsou vedeny zejména drobnými větvemi hlavového nervu V, nervu X a nervu IX.

 

Proč je to důležité?

  • Zánět středního ucha (otitis media) je velice častým infekčním onemocněním. Záněty mohou začínat jako virové, ale dochází u nich často k bakteriální superinfekci se vznikem hnisavého zánětu. Lékem volby jsou antibiotika, případně lze provést punkci bubínku k vypuštění hnisu (paracentéza). Více informací najdete v příslušném textu.

  • Otoskleróza je proces postihující zejména vnitřní ucho, ale postižen bývá i třmínek ve středním uchu. Podstatou je novotvorba a přestavba kostní tkáně v oblasti přechodu středního a vnitřního ucha. Více najdete v příslušném textu.

  • Cholesteatom je útvar, který se může objevit ve středním uchu. Obsahuje tukové buňky, cholesterol a řadu enzymů, které mohou poškozovat okolní tkáně. Více o cholesteatomu najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů