Zevní ucho (auris externa) je vnější část ucha a řadíme do něj ušní bolteczevní zvukovod a bubínek. Hlavním úkolem vnějšího ucha je zachytit zvuk (mechanické vlnění šířící se vzduchem) a dovést ho na bubínek, který se rozkmitá.

 

Ušní boltec je párová struktura nálevkovitého tvaru, která je vyztužena chrupavkou a na povrchu kryta kůží. Uprostřed ušního boltce je otvor, který ústí do zevního zvukovodu. Ušní boltec je do určité omezené míry pohyblivý a je ovládán řadou příčně pruhovaných svalů ovládaných vůlí.

 

Zevní zvukovod (meatus acusticus externus) je trubicovitá struktura v zevní části vyztužená chrupavkou, která následně vstupuje do spánkové kosti a je zakončena bubínkem (membrana tympani), za nímž již leží střední ucho. Zevní zvukovod neprobíhá přímo rovně, jeho zadní část se stačí lehce dozadu a vzhůru. Zevní zvukovod je kryt vrstevnatým dlaždicovým rohovějícím epitelem, který přechází i na zevní plochu bubínku. Sliznice je chráněna hmotou produkovanou drobnými žlázkami kanálku, kterou označujeme jako ušní maz (cerumen). Kromě produktů těchto žlázek (mastné kyseliny, cholesterol a další látky) obsahuje i odlámané buňky epitelu zvukovodu. U ušního mazu bylo prokázáno lehké antibakteriální působení proti některým typům bakterií.

 

Bubínek je ve zvukovodu postavený šikmo. I při pohledu zvenčí je na bubínku vidět prosvítající část kladívka, které na bubínek těsně naléhá ve středoušní dutině. Jinak na bubínku rozlišujeme dvě části – v horní části volnější pars flaccida a většinu plochy bubínku tvořící napjatější pars tensa. Za bubínkem již leží dutina středouší.

Schéma - pohled na bubínek ze strany zevního zvukovodu

 

Cévní a nervové zásobení

Tepennou krví je zevní ucho zásobeno větvemi stranově příslušné arteria carotis externa. Inervace zvukovodu a bubínku je dosti složitá. Podílí se na ní několik hlavových nervů (např. V. nervX. nerv a VII. nerv) a myslím, že její složitost přesahuje úroveň tohoto textu. 

 

Proč je to důležité?

  • Oblast boltce a ústí zvukovodu je vyšetřitelná zrakem, hlouběji uložená oblast zvukovodu včetně bubínku je vyšetřitelná otoskopicky.

  • Záněty zevního zvukovodu (externí otitidy) jsou poměrně častým problémem, často souvisí s hromadícím se ušním mazem a bývají bolestivé. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Perforace bubínku může být způsobena komplikovanými infekcemi nebo traumaty (včetně barotraumatu) a způsobuje náhlé zhoršení sluchu na postižené straně. Více informací najdete v příslušném textu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů