Prs je párový orgán na přední straně hrudníku, který obsahuje mléčnou žlázu. Vyskytuje se u obou pohlaví, ale pouze u žen se v období puberty plně vyvíjí. 

 

Stavba prsu dospělé ženy

Prs je uložen na hrudníku a pod ním se nachází hluboká fascie a prsní svaly. Tkáň prsu dospělé ženy je tvořena vyvinutou mléčnou žlázou a okolní pojivovou a tukovou tkání, přítomna je i hladká svalovina. Na vrcholu prsu se nachází pigmentovaný dvorec (areola) a uprostřed něj vystupuje bradavka (mamilla), na níž jsou přítomny vývody mléčné žlázy. V oblasti areoly jinak vyúsťuje řada drobných mazových a potních žláz. 

Vlastní prsní žláza je složena z asi 20 sekrečních laloků (lobů), které se dále dělí na malé lalůčky (lobuly) a alveoly. Z každého laloku vychází společný mlékovod (ductus lactiferi), který se následně rozšiřuje (sinus lactiferi) a poté ústí na výše zmíněné bradavce.

Pozn.: U muže je sice přítomen dvorec i bradavka, ale vlastní tkáň prsu jen minimálně prominuje a obsahuje pouze nefunkční rudiment mléčné žlázy. Nicméně kvůli přítomnosti žlázového epitelu může maligní tumor prsu vzniknout i u muže, ač velice vzácně.

 

Cévní zásobení prsu

Tepenná krev je do prsu přiváděna větvemi řady větších stranově příslušných cév (arteria axillarisarteria thoracica interna a horní mezižeberní tepny) a žilní krev je stejnojmennými žilami odváděna z prsu.

Lymfa je z prsu odváděna lymfatickými cévami zejména do podpažních (axilárních) lymfatických uzlin a odtud do větších lymfatických cév, které zároveň odvádějí lymfu z horních končetin. Jenom z malé části tkáně prsu je lymfa odváděna do parasternálních uzlin, které najdeme po stranách hrudní kosti.

 

Funkce psu

Prsní žláza produkuje mateřské mléko, kterým se živí lidský novorozenec. Produkce mléka je ovlivňována dvěma základními hormony - prolaktinem a oxytocinem. Prolaktin stimuluje tvorbu mléka ve žláze, oxytocin stimuluje jeho uvolňování.

 

Proč je to důležité?

  • Prsní žlázy jsou dobře vyšetřitelné. Základem je vyšetření pohmatem (samovyšetření, případně vyšetření lékařem), ze zobrazovacích metod se u mladších žen využívá spíše ultrazvuk, u starších žen spíše mamografie. V ČR se provádí plošný mamografický screening u žen od 45 let věku. Při pohmatovém vyšetření při podezření na tumor prsu je nutné vyšetřit pohmatem i lokální lymfatické uzliny, zejména v axile.

  • Zánět prsu (mastitida) je onemocnění, které se typicky vyskytuje u žen během kojení. Obvykle nejde o vážný stav a kojení není nutno přerušovat. U nekojící ženy je vhodné myslet na to, že zánětlivý vzhled má i jedna forma maligního tumoru prsu (tzv. Pagetův karcinom prsu). Více o zánětech najdete v příslušném textu.

  • Gynekomastie je abnormální zvětšení prsů u muže. Může jít o prostou obezitu, ale někdy může jít o důsledek různých endokrinních poruch, nebo o účinek některých léků (typicky sloučenina spironolakton - lék Verospiron). Více informací najdete v příslušném textu.

  • Maligní tumory prsu jsou velice důležitou problematikou. Jsou časté, je jich více typů (asi 80% případů vzniká z buněk mléčných duktů) a v dnešní době je řada forem velmi dobře léčitelná. Více informací najdete v delším příslušném textu.

  • Pokud terapie tumoru prsu zahrnuje odstranění spádových lymfatických uzlin ve stranově příslušné axile (exenterace axily), zvyšuje se riziko lymfatických otoků příslušné horní končetiny.

  • Tvorba mateřského mléka se může objevit u tumoru hypofýzy známého jako prolaktinom, který ve větší míře produkuje prolaktin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů