Lymfedém je označení pro otoky částí těla, které jsou zapříčiněny poruchou odtoku lymfy (mízy). Přeloženo do češtiny znamená slovo lymfedém „lymfatický otok“. Míza je tekutina bohatá na tuky, která se pomocí tenkých mízních cév transportuje z tkání. Celé to funguje tak, že živiny a další potřebné látky do tkání přivede krev. Objemově 90% z tohoto množství se přefiltruje zpět do krve a zbylých 10% je z tkání odváděno mízouMízní systém je tedy v podstatě doplňkem krevního oběhu. Míza při své cestě protéká lymfatickými uzlinami, které slouží jako obranná postavení našeho imunitního systému. Malé mízní cévky se spojují do stále větších a ty největší nakonec ústí do žilního systému. Jakmile v některé části těla přestane mízní systém fungovat, začne se v něm míza hromadit a vznikají otoky, které jsou pro lymfedém charakteristické.

 

Příčiny: Proč k poškození lymfatického systému dochází? Možností je více a podle příčin lze rozdělit lymfedém na vrozený a získaný.

I. Vrozený lymfedém

Sem spadá skupina nemocí, které (jak název napovídá) jsou charakteristické vrozenou poruchou lymfatických cév. Charakteristické pro tyto stavy jsou otoky dolních končetin, otoky se mohou nicméně vyskytnout i jinde. Zprvu jsou tyto otoky měkké – prstem lze do otoku udělat důlek – později dojde v místech otoku k tvorbě vaziva a otok ztuhne. Léčba je svízelná. Příčinu této vrozené nemoci léčit neumíme a tak je hlavní léčba symptomatická, viz poslední odstavec.

 

II. Získaný lymfedém

Sem spadají stavy, kdy došlo k poškození lymfatických cév až během života daného jedince. Z těch běžnějších se zpravidla jedná o:

1. Nádorová onemocnění – Nádorové hmoty mohou při svém růstu lymfatické cévy ucpat a zabránit tak odtoku mízy. K ucpání může dojít zvenčí i zevnitř mízních cév – mnoho nádorů se totiž umí šířit právě mízními cévami.

2. Léčba nádorových onemocnění – Zejména chirurgická léčba a ozařování mohou způsobit lymfedém. Součástí chirurgické terapie u řady nádorů je i odstranění mízních uzlin, což nevyhnutelně vede k poškození mízního systému. Typickým příkladem je chirurgická léčba rakoviny prsu, kdy po odstranění mízních uzlin v podpaží často dochází k otokům horní končetiny. Ozařování má na mízní systém podobně neblahý efekt.

3. Růže (erysipel) – Jedná se o streptokokovou infekci kůže, která se s oblibou šíří lymfatickými cévami. Lymfatické cévy jsou přitom poškozovány a při opakovaných infekcích přestanou plnit svou funkci. Mohou vzniknout lymfatické otoky.

4. Filarióza – Tuto příčinu doplňuji spíše pro zajímavost. Jedná se o parazitární onemocnění parazitem filárií. Ten se u nás v ČR sice nevyskytuje, ale v tropech se nejedná o nic vzácného. Návštěvník exotických krajin si navíc teoreticky může filariózu přivézt jako nechtěný suvenýr. Filárie jsou červovití parazité, kteří se bodnutím tropických komárů dostanou do lidského těla. Tam se s oblibou usídlí v podkožních lymfatických cévách, které ucpou. Vznikají rozsáhlé otoky částí těla a tomuto stavu se říká elefantiáza. Termín elefantiáza se nicméně někdy užívá i pro vrozený lymfedém.

 

Projevy: Lymfedém se projevuje otokem – většinou nacházíme otoky končetin a jiných okrajových částí těla (například šourku). Původně měkké otoky postupně tuhnou (ukládání vaziva) a nakonec mohou způsobit i těžké deformace postižených částí těla (již zmíněná elefantiáza).

 

Diagnostika: Najdeme-li na končetině otok, pátráme po jeho příčině. Většina otoků není vůbec způsobena poruchou toku mízy, ale může být projevem srdečního selhávání, nedostatku bílkovintrombózy žil dolních končetin apod. V hledání příčiny nám pomůže rozbor krve, ECHO srdce a zobrazovací metody (ultrazvuk, CT). Máme-li podezření na lymfedém, je vhodné se pacienta zeptat, zda neprodělal operaci nebo ozařování pro nádorové onemocnění.

 

Léčba: U lymfedému můžeme rozlišit léčbu vyvolávající příčiny a léčbu vlastního otoků.

1. Léčba příčiny lymfedému – Je možná u nádorového onemocnění a u filariózy. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění nádorové hmoty nebo v odstranění parazita. Parazité se likvidují pomocí antiparazitárních léků.

2. Léčba otoků při lymfedému – Když samotná příčina vzniku lymfedémů není odstranitelná, je nutné snažit se léčit samotné otoky a bránit jejich zvětšování. Léčbu je nutné provádět trvale a začít s ní včas. Jakmile totiž lymfatický otok zvazivovatí a ztuhne, tak se už toho moc udělat nedá.

O část těla s lymfatickým otokem je třeba se pečlivě starat, omývat, pravidelně masírovat. Masáž totiž zlepší odtok mízy. Je vhodné zabránit poranění této části těla a bránit tak vniknutí bakteriální infekce do rány. Pravidelné cvičení je taktéž výhodou. Člověk s lymfedémem dolní končetiny by neměl dlouho sedět, a pokud sedí, měl by mít postiženou končetinou zvednutou. Elevace končetiny opět zjednoduší odtok mízy.


Zdroje
https://www.medicinenet.com
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů