Prolaktinom je označení pro nezhoubný nádor podvěsku mozkového, který ve velkém množství vytváří hormon prolaktin. Ke správnému pochopení této problematiky je bohužel nutné zmínit se o hormonální funkci hypofýzy.

Podvěsek mozkový (hypofýza) je malá část mozku, která však produkuje velké množství hormonů, mimo jiné se zde tvoří i hormon prolaktin. Nad hypofýzou se nachází část mozku zvaná hypothalamus, která tvorbu hormonů v hypofýze řídí. Jde-li o tvorbu prolaktinu, tak hypothalamus působí na jeho vznik v hypofýze tlumivě (pomocí sloučeniny dopamin, čehož pak využíváme v léčbě prolaktinomu). Hormon prolaktin je při normálních koncentrací zodpovědný za správnou funkci pohlavních hormonů, při těhotenství a zejména po porodu se jeho koncentrace u ženy zvyšuje, což má významný vliv na kojení.

 

Příčiny: Příčina vzniku prolaktinomu není zcela jasná. Jedná se o nezhoubný nádor, který vychází z buněk hypofýzy, které tvoří prolaktin. Hladina prolaktinu se proto začne neúměrně zvyšovat.

Schéma - boční řez mozkem s hypofýzou

 

Projevy: Vysoká hladina prolaktinu má paradoxně neblahé účinky na sekreci pohlavních hormonů a jejich účinek. U mužů dochází ke ztrátě chuti na sex, vzniká impotence. U žen dochází k znepravidelnění menstruačního cyklu, menstruace může zcela vymizet a žena se stane neplodnou. Vzácněji při vysokých koncentracích se mohou zvětšit prsa u mužů (gynekomastie). Tvorba mléka a jeho vytékání z prsu u nemocných mužů s prolaktinomem je velice vzácné, u žen se však vyskytuje relativně často.

V případě velkého objemu nádoru může dojít k utlačení zrakových nervů, které probíhají v blízkém okolí hypofýzy. To je pak spojeno s poruchami zraku. Učebnicově je zmiňovaný výpadek zevního zorného pole obou očí, ale poruchy mohou být ve skutečnosti proměnlivější včetně oslepnutí bez včasného řešení situace.

 

Diagnostika: V krvi lze najít vysoké hladiny prolaktinu, samotný nádor hypofýzy zjistíme pomocí zobrazovacích metod, jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance. Při zjištění většího objemu nádoru je vhodné oční vyšetření.

 

Léčba: Ačkoliv většina nádorů hypofýzy se v první řadě léčí operačně, u prolaktinomu dáváme přednost lékům. Podávají se sloučeniny podobné dopaminu, který v našem těle tlumí tvorbu prolaktinu. To vede nejen k poklesu koncentrace tohoto hormonu, ale obvykle i k výraznému zmenšení nádoru. Není-li možné nádor zvládnout pomocí léků, je nutné ho neurochirurgicky odstranit, nebo ozářit.


Zdroje
https://www.niddk.nih.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů