Výpadek zorného pole (odborně skotom) je potenciálně závažný příznak, se kterým se setkáváme u některých onemocnění oka a centrální nervové soustavy. I krátkou dobu trvající výpadek zorného pole by rozhodně měl vést k návštěvě lékaře.

 

Příčiny: Poměrně logicky můžeme říci, že porucha zorného pole bývá způsobena poškozením sítnice, očního nervu, nebo zrakového centra v mozku.

Z onemocnění sítnice může skotom vyvolat například její poškození při makulární degeneraci, u glaukomu, při jejím odchlípení a u vzácnějšího onemocnění známého jako retinitis pigmentosa. Speciálně odchlípení sítnice může mít nicméně spíše podobu vzniku šedivé clony v zorném poli, než vznik klasického skotomu.

Narušení očního nervu může být způsobeno zánětem, jako je autoimunitní zánět zrakového nervu způsobený roztroušenou sklerózou. Další relativně častou příčinou je poškození očního nervu toxickými látkami, typicky jde o efekt metylakoholu. Útlak obou zrakových nervů s oboustranným výpadkem části zorného pole může vyvolat mozkový nádor, který vyrůstá z oblasti podvěsku mozkového. Tato oblast je totiž anatomicky blízká místu křížení obou zrakových nervů.

Z hlediska centrálního nervového systému může skotom vyvolat jakékoliv onemocnění, které postihne oblast zrakového centra v mozku. Může jít například o mozkovou příhodu, nebo lokálně rostoucí mozkový nádor. Poměrně časté je podráždění zrakového centra v rámci migrény, kdy různé dočasné výpadky zorného pole mohou doprovázet stav před začátkem migrény (tzv. auru). V takovém případě má skotom zvláštní podobu třpytivého klikatého útvaru v zorném poli.

 

Projevy: Výpadek zorného pole má podobu ohraničené oblasti narušeného zraku. Může jít „jen“ o oblast rozmazaného vidění, nebo o oblast úplného výpadku zraku, který má podobu tmavé skvrny. Čím je toto narušení blíže středu zorného pole, tím je nápadnější a tím více postiženého obtěžuje.

 

Diagnostika: Člověk s výpadkem zorného pole by měl být vyšetřen především očním lékařem, který může odhalit většinu zodpovědných očních onemocnění. Pokud není příčina v oku nalezena, lze provést i neurologické vyšetření k vyloučení postižení centrálního nervového systému. Toto vyšetření obvykle zahrnuje použití některé ze zobrazovacích metod, jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance mozku.

 

Léčba: Výpadek zorného pole je pouhý příznak, který je nutno řešit léčbou vyvolávající příčiny, pokud je to ovšem možné. V některých případech je již vzniklá ztráta zraku nevratná a jde nám spíše o to, aby se výpadek zorného pole dále nezvětšoval.


Zdroje
https://patient.info
https://www.allaboutvision.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů