Hypothalamus je párovou součástí mezimozku, tvoří dolní část postranní stěny a spodiny třetí mozkové komory. Hypothalamus obsahuje větší množství jader šedé hmoty mozkové. Těsně před ním s nachází křížení zrakového nervu a pod hypothalamem je přítomna hypofýza, kterou s ním spojuje tenká stopka (infundibulum). S hypofýzou je spojen nejen anatomicky, ale i funkčně do tzv. hypothalamo-hypofyzárního systému.

Jedná se o zcela zásadní strukturu, která řídí a reguluje většinu procesů našeho těla včetně tělesné teploty, příjmu potravy, cirkulace, cirkadiánního rytmu, intenzity metabolizmu, sexuálního chování a příjmu potravy a tekutin. Hypothalamus reguluje funkci sympatiku a parasympatiku, ovlivňuje chování ve stresu a emoce. V zásadě se dá říci, že propojuje autonomní nervový systém se systémem endokrinním.

Schéma - hypothalamus a hypofýza na bočním řezu mozkem

 

Hypothalamus vytváří dva hormony, které se transportují a následně skladují v zadním laloku hypofýzy:

 

Kromě toho vytváří hypothalamus několik hormonů, které ovlivňují funkci předního laloku hypofýzy a uvolňování tamních hormonů. Jde již o dosti složitou problematiku, takže se spokojme s tvrzením, že některé tyto hormony působí stimulačně a říkáme jim -liberiny, jiné působí inhibičně a říkáme jim -statiny. Nejznámějšími příklady jsou:

 

Proč je to důležité?

  • Větší poškození hypothalamu způsobí rozsáhlé změny v organizmu a nemusí být slučitelné se životem. Konkrétní symptomy můžeme najít v případě, že z nějakého důvodu dojde ke zvýšení, či snížení produkce některého z hormonů hypothalamu. Při změnách produkce -liberinů nebo -statinů dochází k ovlivnění hypofýzy ve smyslu zvýšené nebo snížené produkci tamních hormonů a příznaky pak odpovídají hormonálním poruchám hypofýzy (viz příslušný text).
  • Snížení tvorby antidiuretického hormonu vede k centrální formě diabetes insipidus. Při poruše tvorby oxytocinu se u většiny lidí zásadní příznaky neobjevují, i když se mohou objevit problémy v těhotenství a laktaci a změny v sociálním chování.
  • Zvýšená tvorba antidiuretického hormonu vede k retenci vody v těle a k rozvoji SIADH syndromu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů